Nieuw plan bekostiging universiteit valt slecht

Het hoger onderwijs krijgt advies om universiteiten en hogescholen af te blijven rekenen op hun onderwijsprestaties. Harrie Verbon en Aart de Zeeuw, beide hoogleraar aan Tilburg University, maken zich grote zorgen over dit beleid.

Een speciale commissie die onder leiding van Wim van de Donk (Commissaris van de koning Noord-Brabant en hoogleraar bestuurskunde aan Tilburg University) de prestatieafspraken evalueerde, pleit met het rapport Van afvinken naar aanvonken’ voor prestatiebekostiging. Ze willen de honderden miljoenen uit het studievoorschot (de afgeschafte basisbeurs) gebruiken voor een nieuw soort prestatiebekostiging in het hoger onderwijs: wie het goed doet, krijgt extra geld.

Versmald beleid

Aart de Zeeuw, hoogleraar Economie aan Tilburg University, is bang dat het onderwijsbeleid steeds verder versmald wordt tot meetbare doelen. “En die meetbare doelen worden dan weer verheven tot beleid. Daar maak ik me grote zorgen over.” De hoogleraar denkt dat dit beleid voortkomt uit bestuurders die lui zijn en zoveel mogelijk meetbare doelen willen afturven: “Op die manier kunnen ze achteroverleunen en laten zien hoe goed het beleid is.” Dat vindt De Zeeuw geen goede manier van besturen. Hij wil echter niet zover gaan als Karl Dittrich van VSNU, die vindt dat er helemaal niet gedreigd moet worden met financiële consequenties wanneer doelen niet worden gehaald: “Onderwijsinstellingen moeten wel geëvalueerd worden en als ze het niet goed doen, daarop aangesproken worden. Als het onderwijsprogramma ondermaats is kan je daar financiële sancties op loslaten. Maar deze sancties uitdelen op basis van gecreëerde meetbare doelen is geen goede methode en zorgelijk te noemen.”

Kwaliteit

Harrie Verbon, een van de initiatiefnemers van platform Hervorming Nederlandse Universiteiten (HNU), vindt de prestatieafspraken ronduit slecht: “Onderwijsinstellingen stellen zelf onderwijsdoelen op en degene met de mooiste doelen en beste tekstschrijvers krijgt het meeste geld. Dat versterkt de kwaliteit niet.” Ook zet hij, net als Aart de Zeeuw, grote vraagtekens bij het meten van onderwijskwaliteit: “Ze kijken dan naar rendement, hoeveel studenten bijvoorbeeld een Honours Programme volgen. Dat heeft niets met goed onderwijs te maken.”

“Ik vind dit echt verspilde moeite”

Daarbij ziet Verbon veel vage begrippen in het rapport voorbijkomen. Hij noemt de plannen leuk, maar snapt niet dat alles vastgepind en meetbaar moet worden gemaakt: “Dit beleid kun je niet op deze manier uitvoeren en het rapport is dermate vaag dat het nog alle kanten uit kan gaan. Ik vind dit echt verspilde moeite.”

Studentenorganisaties

Het advies van de commissie viel ook bij studentenorganisaties niet in de smaak. ISO en LSVb stellen dat de basisbeurs is wegbezuinigd zodat er geïnvesteerd kan worden in onderwijs, maar dat studenten op deze manier helemaal niets van dat geld terugzien. Ook Elbrich Meijering van Fractie Front was niet blij met het voorstel: “Het geld dat is vrijgekomen door de afschaffing van de basisbeurs is bedoeld om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. De student krijgt geen beter onderwijs als het geld wordt geïnvesteerd in onderzoek en valorisatie.”

Eerder kaartte Univers ook aan dat het onduidelijk is waar de gelden van het studievoorschot terecht zijn gekomen in Tilburg. Daar kun je hier meer over lezen.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.