Uitstel behandeling Spoorzone in Uraad, maar de gemeente heeft die planning niet

Uitstel behandeling Spoorzone in Uraad, maar de gemeente heeft die planning niet

De behandeling van het Mediacluster in de Universiteitsraad is uitgesteld, maar toch lijkt het allemaal door te gaan. Voor het verkassen van een deel van de universiteit naar de Spoorzone is volgens de statuten geen instemming of advies van de Universiteitsraad nodig. Maar de Universiteitsraad heeft altijd adviesrecht op “samenwerking met een andere onderwijsinstantie”. Zeker dus in dit geval want het gaat om de samenwerking met Fontys, een onderwijsinstelling.

Toch gaat men er bij de Gemeente Tilburg al vanuit dat het allemaal doorgaat. Vanavond was de commissievergadering over het voorbereidingskrediet en de budgetreserveringen. Wat opvalt is echter dat de gemeente uitgaat van de oude planning, namelijk dat er op 7 april in de Universiteitsraad het stuk behandeld wordt. “Half april is alle toestemming binnen de universiteit klaar,” zegt wethouder De Vries. “Fontys wil namelijk uiterlijk in mei 2020 klaar zijn met de bouw van haar faculteiten”. In het onderliggende gemeenteraadsstuk staat: “Ook de andere onderwijspartners zijn een dergelijk besluit aan het voorbereiden en zullen naar verwachting in het voorjaar van 2017 het besluit nemen”. Een nieuwe naam voor het samenwerkingsproject is er al, het gaat VIBE heten. (Zie document hieronder). “Een consortium van partners met voorlopig de Universiteit als trekker bereidt momenteel voor het project VIBE een OP-Zuid aanvraag voor”, aldus het document. Veel vragen zijn er echter over het parkeren in de Spoorzone. De wethouder belooft daar samen met de raad plannen voor te maken.

Tijdens de faculteitsraad van Humanities werd behoorlijk afwijzend gereageerd op de druk die er werd gezet om juist in die vergadering het besluit te nemen. Men ging schoorvoetend akkoord, maar stelde nog veel vragen: De medewerkersfractie wilde graag weten waarom het zo nodig in de Spoorzone moet. Wat zijn daarvan nu de voordelen voor Humanities en Tilburg University? De studentenfractie vond het stuk te vaag op het vlak van de studentenfaciliteiten: Hoe zit het met roostering, de catering, IT en natuurlijk de studieplekken? Daarnaast vroeg  de hele faculteitsraad of de versnippering van de kleine faculteit met zeer uiteenlopende studies wel zo wenselijk is voor het imago en het groepsgevoel van Humanities. Er komt nog een clausule voor de faculteitsraad waar dat allemaal in verzekerd wordt. De wethouder gaat er tijdens de commissie vandaag vanuit dat alles al definitief afgekaart is. 

Nu de behandeling van het Mediacluster in de Universiteitsraad is uitgesteld is het de vraag wat de status van het Uraadsstuk en het advies van de Uraad zal zijn. Maar het is in ieder geval een stuk later dan dat de wethouder zegt. Want we hebben het over de Universiteitsraad van 2 juni.

L’histoire se repete

Het komt vaker voor dat fusies al voorbereid zijn zonder dat de medezeggenschap gekend is. In 1997 was in het geheim een fusie met de Radbouduniversiteit Nijmegen voorbereid. Univers onder leiding van hoofdredacteur Pieter Siebers kreeg die boven tafel. Hij vertelt: “De champagne stond in Nijmegen, in de Vereeniging, al in de koelkast. Bijna niemand wist ervan, zelfs de dienstdirecteuren niet. Dat zou een goed bewaard geheim zijn gebleven, als wij niet grondig vorswerk hadden verricht. Wij wisten bijvoorbeeld dat het bestuur al twee keer naar Nijmegen was geweest. Maar de fusie is op het laatste moment door Tilburg afgeblazen, toen de protesten binnen de organisatie – met name bij Rechten – losbarstten.”

 

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.