SAM versus Front. Valt er wat te kiezen?

Nu maart ten einde loopt, komen de campagnemachines van studentenfracties SAM en Front langzaam op gang. De kandidaten zijn bekend, de verkiezingsprogramma’s zijn gepubliceerd en over enkele weken kleurt de campus weer groen en blauw. Hoog tijd voor een blik op de plannen. Valt er wat te kiezen of is het wanhopig zoeken naar verschillen?

SAM

In het verkiezingsprogramma van SAM wordt de blauwe visie in veertien punten uiteengezet, wat een boekwerk van ruim 50 pagina’s oplevert. In de samenvatting lezen we dat SAM zich komend jaar onder meer hard wil maken voor digitalisering, onderwijskwaliteit en studiebegeleiding. Ook zet de partij in op het stimuleren van nevenactiviteiten en meer werkplekken.

De veertien punten zijn uiteengezet in concrete doelen die de fractie komend collegejaar wil behalen. Onder digitalisering valt bijvoorbeeld het streven om videocolleges als standaard in te voeren en om ‘kennisclips’ op te nemen. Op het gebied van studentenfaciliteiten worden punten genoemd als ‘meer stopcontacten’ en ‘verbeteren catering’. Het volledige verkiezingsprogramma van fractie SAM vind je onderaan deze pagina.

Front

De concurrent, Front, heeft de helft minder pagina’s nodig voor het verkiezingsprogramma, maar is niet minder ambitieus. Front heeft de beoogde doelstellingen onderverdeeld in vier hoofdlijnen: actieve student, communicatie, internationalisering & campusgevoel.

Onder de noemer Actieve student gaat Front komend jaar proberen om verplichte colleges te verbannen. Ook betalen student-bestuurders tijdens een bestuursjaar geen collegegeld meer, als het aan de groene fractie ligt. En onder Campusgevoel streeft de fractie naar betere Wi-Fi dekking en toegangspoorten bij de bibliotheek. Ook het volledige verkiezingsprogramma van Front kun je onderaan de pagina vinden.

Veel overeenkomsten

Wie de verkiezingsprogramma’s doorbladert kan haast niet anders dan concluderen dat er erg veel overlap is tussen de fracties. In beide verkiezingsprogramma’s komen thema’s voor als digitalisering, internationalisering, studie- en sportfaciliteiten en duurzaamheid. Ook gaan beide partijen in op flexibiliteit, arbeidsmarkt en extra curriculaire activiteiten.

Al met al lijken de fracties min of meer hetzelfde na te streven, maar pakt dit in de praktijk ook zo uit? Front en SAM hebben voor het gemak een lijstje met de afgelopen jaar behaalde doelen aan de programma’s toegevoegd.

“Het hebben van twee partijen voegt zeker wat toe”

Meer duidelijkheid over de verschillen creëert dat niet. Ook hier vallen de overeenkomsten op. Zowel Front als SAM claimt verantwoordelijk te zijn voor de “pilot collegegeld betalen per vak”. Ook zeggen ze beide verantwoordelijk te zijn voor de stijging van het aantal werkplekken, de extra print-pc’s en de verbeterde samenwerking tussen de universiteit en verenigingen. En ze zouden allebei verantwoordelijk zijn voor het realiseren van een fietsenmaker op de campus, wat zorgde voor een flinke botsing tussen de partijen.

Verschillen

Zijn er überhaupt wel verschillen, of kunnen de beide partijen beter samengaan? Veel studenten kozen in een recente Univers-poll voor die laatste optie. Toch ligt het niet zo gemakkelijk volgens Thijs Pieters, secretaris van de Universiteitsraad. “Het hebben van twee partijen voegt zeker wat toe. Ze hebben beide hun eigen achterban en komen beide met eigen initiatiefvoorstellen, welke vaak worden aangenomen door het College van Bestuur,” legt Pieters uit. “Ook zijn studenten beter vertegenwoordigd bij de verschillende vergaderingen, omdat er per fractie een afgevaardigde aanwezig mag zijn. Als SAM en Front samen zouden gaan, zou het CvB aanzienlijk minder tegenspraak krijgen vanuit de studenten.”

Hoewel er meer overeenkomsten zijn dan verschillen, is er dus zeker iets te kiezen. Al is het maar om het College van Bestuur, én elkaar, scherp te houden.

De volledige verkiezingsprogramma’s

[gview file=”https://universonline.nl/wp-content/uploads/univers/2017/03/SAM-Verkiezingsprogramma-2017-2018.pdf”]

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.