Mei-Lin Koster (SAM): “Laten we er alsjeblieft geen circus van maken”

Mei-Lin Koster (SAM): “Laten we er alsjeblieft geen circus van maken”

Mei-Lin Koster is dit jaar lijsttrekker van Fractie SAM en heeft een grenzeloos vertrouwen in het verkiezingsprogramma van haar partij. Ze wil de focus verschuiven naar inhoud en hoopt dat ze de onderwijskwaliteit voor studenten kan verbeteren.

Waarom wil je in de universiteitsraad?

“Ik vind het een mooie gelegenheid om niet alleen naar de buitenkant van Tilburg University te kijken, maar ook naar de beleidsmatige kant. Dat is een richting die ik misschien op wil na mijn studie. Het wordt een interessante uitdaging om de universiteitsraad bij te wonen en proberen de onderwijskwaliteit te verbeteren. Ik ben al heel tevreden over de universiteit, maar het kan altijd beter.”

Waarom heb je voor SAM en niet voor Front gekozen?

“Ik heb altijd het idee gehad dat SAM onterecht de kleinste partij is. Ze hebben mooie en lange projecten, maar ik merk op dat Front meer speelt onder de studenten. Dat wil ik graag veranderen.”

Noem eens zo’n mooi project.

“Het profileringfonds bijvoorbeeld. SAM heeft afgelopen jaar geregeld dat studenten die topsport doen, zwanger zijn, mantelzorg verlenen of in moeilijke familieomstandigheden zitten een bedrag ontvangen dat gelijk staat aan de basisbeurs. Toen ik dat hoorde raakte ik erg geïnspireerd en gemotiveerd om aankomend jaar vergelijkbare zaken te bereiken.”

Waarom is medezeggenschap belangrijk?

“Medezeggenschap laat de stem van studenten horen. Het is dan ook zonde dat de gemiddelde student alleen die stomme verkiezingen onthoudt. De fracties doen zoveel nuttige dingen. Ik hoop dan ook dat SAM en Front het negatieve beeld kunnen omslaan in een positief beeld, door nog meer samen te werken met verenigingen.”

Wat wil je aankomend jaar bereiken met SAM?

“We willen onder andere docentkwaliteit verbeteren. Vorig jaar was SAM de enige partij die het BKO-voorstel (basiskwalificatie onderwijs) niet ondersteunde, omdat we zagen dat er veel parttime medewerkers niet in aanmerking kwamen voor dit voorstel. Wij vinden dat iedere docent een BKO-certificaat moet behalen. Andere punten waar we ons hard voor maken zijn het aanbieden van stages die voldoen aan de eisen van de arbeidsmarkt en het realiseren van een duurzame campus.”

“Het College van Bestuur wil deze vorm van campagnevoeren graag behouden vanwege het hoge opkomstpercentage”

Hoe onderscheidt SAM zich van Front?

“Onderwijskwaliteit staat bij ons voorop. Studenten betalen veel collegegeld en dat willen we terugzien in onderwijskwaliteit. Het is onze taak om het onderwijs voor iedere student zo goed mogelijk te maken en daarom komen wij op voor alle studenten, niet alleen de actieve. Front ziet een actieve student als een student die actief in het studentenleven staat. Ik vind een student die een extra bachelor of extra vakken volgt ook een actieve student. En ook voor die student komt SAM op.”

Dan de verkiezingen. Veel mensen hekelen het ‘verkiezingscircus’ en mijden de campus liever tijdens deze periode. Hoe kijk jij daar tegenaan?

“Laten we er alsjeblieft geen circus van maken. Normaal doen en focussen op inhoud. Het is jammer dat het nu op deze manier gaat, want de focus op onderwijskwaliteit, in het belang van de student, is het allerbelangrijkste. De student wordt nu op een opdringerige manier tijdens de verkiezingen een iPad onder de neus geschoven.

“Daarom wil SAM ervoor zorgen dat het campagneproces minder opdringerig verloopt. Om te beginnen met minder mensen op de campus: 200 man, daar is niemand gebaat bij, toch? Of het realistisch is, weet ik niet. We zijn er in ieder geval hard mee bezig, maar dit jaar zal het helaas nog niet lukken. Voor de aankomende jaren zie ik zeker mogelijkheden, mits we voldoende steun krijgen vanuit de studenten. En vanuit het College van Bestuur, maar zij willen deze vorm van campagnevoeren graag behouden vanwege de hoge opkomst voor de medezeggenschap.”

“Front staat voor kwantiteit, wij voor kwaliteit”

Toch staan jullie tijdens deze verkiezingen ook met een heel campagneteam op de campus. Is het niet een idee om uit principe niet mee te doen met het circus?

“Als we ons onttrekken aan de verkiezingsgekte, falen we. Dat zag je vorig jaar bij Student Democrats. Je moet mee. Dat probeer ik studenten ook duidelijk te maken. We hebben goede bedoelingen, willen ergens komen, maar om daar te komen moeten we mee met het proces. We moeten dus een campagneteam opstellen, maar er is wel een verschil tussen opdringerig en normaal campagne voeren.”

Jullie behaalden vorig jaar een zetel minder dan Front. Hoe ga je dat dit jaar veranderen?

“Studenten die de verkiezingsprogramma’s lezen, merken dat SAM uitgebreid focust op inhoud. We willen mooie dingen bereiken. We blijven onszelf, laten ons niet gek maken en richten ons op inhoud, niet op opdringerige campagnevoering. Front staat voor kwantiteit, wij voor kwaliteit. Ik hoop dat studenten dat zien.”

Je focust erg op inhoud en hebt een broertje dood aan opdringerige campagnevoering. Idealistisch, maar gaat dat je partij niet de kop kosten?

“Ik ben er echt van overtuigd dat SAM momenteel de sterkste partij is. Ik hoor wel binnen ons team dat we niet te lief moeten zijn. Dat is misschien een fout van de afgelopen jaren. Helaas zijn we genoodzaakt om dit jaar nog met een delegatie op de campus te staan, maar opdringerig en agressief zullen we nooit worden.”

Mei-Lin (21) studeert Liberal Arts and Sciences en zit in haar derde jaar. Ze deed naast haar studie een bestuursjaar bij haar studievereniging Extra Muros. Het verkiezingsprogramma van SAM lees je hier.

Morgen plaatsen we een interview met Front-lijsttrekker Dianne Griep.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.