Dianne Griep (Front): “Front gaat uit van haar eigen kracht”

Dianne Griep (Front): “Front gaat uit van haar eigen kracht”

Het is verkiezingstijd op de universiteit. Daarom een interview met Dianne Griep, dit jaar lijsttrekker van Fractie Front. Vorig jaar is ze warmgedraaid in de faculteitsraad en komend jaar wil ze de belangen van alle studenten behartigen in de universiteitsraad.

Waarom wil je in de universiteitsraad?

“Ik heb bij Fractie Stimulus (studentenfractie van faculteitsraad TSB) meegemaakt wat er allemaal achter de schermen speelt en hoe het reilt en zeilt op de universiteit. Ik zag dat bestuurders de input van studenten waarderen en er ook echt iets mee doen. Toen ik ook nog in aanraking kwam met andere fracties en opleidingscommissies is mijn interesse alleen maar gegroeid. Zo ben ik er dus ingerold.”

Dus jouw jaar ervaring in de medezeggenschap is een groot voordeel voor aankomend jaar?

“Absoluut. Ik merk vooral dat het lezen van lange, Engelstalige raadstukken me steeds beter afgaat. Je leert jezelf een houding aan waarin je altijd de belangen van de student voorop zet. Door dat in je achterhoofd te houden tijdens het lezen van zo’n document, verzand je niet in details en kan je belangrijke punten eruit vissen.”

Dianne Griep

Dianne Griep

Waarom heb jij gekozen voor Front en niet voor SAM?

“Front werkt vanuit een visie met drie pijlers: de actieve student, internationalisering en communicatie. In die pijlers herken in mezelf en daardoor kan ik me inzetten voor de doelen die Front wil bereiken. Zo doe ik veel verschillende dingen naast mijn studie. Ik heb een jaar in Londen gewoond waar ik in contact gekomen ben met verschillende culturen en ben dit jaar penningmeester bij mijn dispuut, waar ik leerde hoe belangrijk communicatie is als je dingen wilt veranderen. Naast de pijlers hou ik van de proactieve houding van Front. Onze partij is altijd bezig met zoeken naar optimalisatie om problemen te voorkomen. Zaken verbeteren voordat ze uitmonden in een probleem. Ik zie in Front een partij die van haar eigen kracht uitgaat. Dat spreekt me erg aan.”

Jullie richten je dus op de actieve student. En de rest van de studenten dan?

“Die stelling klopt niet helemaal. Wij willen alle studenten de mogelijkheid bieden om naast hun studie actief te zijn. Dat doen we omdat er vanuit de arbeidsmarkt een grote vraag is naar studenten die nevenactiviteiten hebben gedaan naast hun reguliere studieprogramma. Met actieve studenten bedoelen we dus niet alleen studenten die bij een vereniging actief zijn. Actief zijn is ook een Honours Programme volgen of op exchange gaan. Het gaat erom jezelf te ontwikkelen naast je studie, op welke manier dan ook.”

“Er wordt echt iets met de input van studenten gedaan”

De medezeggenschap is niet de meest populaire term onder studenten. Waarom is het volgens jou toch zo belangrijk?

“Er wordt echt iets met de input van studenten gedaan. Het zou goed zijn als dit besef wat meer doordringt tot studenten. Daarom heeft Front vorig jaar ook de medezeggenschapsvereniging opgericht: om studenten op een leuke en laagdrempelige manier kennis te laten maken met medezeggenschap. Afgelopen jaar is er bijvoorbeeld een avond georganiseerd waar studenten hun mening konden geven over toegangspoortjes in de bieb. Dat is voor studenten een leuke manier om je mening te laten horen.”

Vorig jaar hebben jullie de medezeggenschap flink gepromoot tijdens de verkiezingen. Hoe doen jullie dat dit jaar?

“We blijven dat doen. Niet alleen tijdens de verkiezingen, maar ook door bijvoorbeeld enquêtes af te nemen tijdens zichtbaarheidsdagen en te vragen naar de mening van studenten. Ook hebben we afgelopen week ons verkiezingsprogramma gepresenteerd. Studenten kregen toen ook gelegenheid kritische vragen te stellen. Deze verkiezingen willen we onze pijlers zichtbaar en toegankelijk maken voor studenten en het gesprek met ze aangaan. Ik hoop dat we zo duidelijk kunnen maken waar Front voor staat en wat we voor de student kunnen betekenen.”

Wat wil je aankomend jaar bereiken met Front?

“We maken ons voor veel dingen hard. Een belangrijk punt in ons programma vind ik digitalisering, denk hierbij aan videocolleges. Thuiswonende studenten die op en neer reizen kunnen thuis het college terugkijken, net als studenten die erg druk zijn met nevenactiviteiten en niet altijd aanwezig zijn tijdens college. Daarnaast kunnen deze videocolleges ook gebruikt worden als naslagwerk ter voorbereiding op tentamens.

“We willen meer studentassistenten die werkdruk voor docenten verlagen en 21st century skills leren

Ook pleiten we voor meer (internationale) studentassistenten. We willen zo de werkdruk voor docenten verlagen. Er zijn momenteel veel burnouts onder docenten en wij denken dat studentassistenten de werkdruk kunnen verlagen door bijvoorbeeld administratief werk op zich te nemen. Ook is het een goede leerschool voor de student zelf, die zo 21st century skills aanleert.”

Dan de verkiezingen: wat vind jij van het circus dat we ieder jaar op onze campus mogen aanschouwen?

“Door het convenant tussen beide fracties op te stellen zijn er wel echt duidelijke afspraken gemaakt en richtlijnen vastgesteld. Het is jammer dat er zo’n negatieve sfeer omheen hangt. Verkiezingen horen bij medezeggenschap. Als student kies je een persoon die jou gaat vertegenwoordigen in de raad. Daarom is het zo belangrijk om te gaan stemmen.”

Vind je het niet te opdringerig en massaal hier op de campus?

“Vorig jaar zijn de verkiezingen al enorm verbeterd en ik heb er vertrouwen in dat we de goede richting op blijven gaan. Wel moeten we ieder jaar stappen blijven zetten.”

Vorig jaar heeft Front een zetel meer bemachtigd dan SAM. Dit jaar weer?

“Ik heb ontzettend veel vertrouwen in de groep en we gaan er wel voor.”

Hoe ga je daar voor zorgen?                                                     

“Misschien is dat de formule van Front die ik niet ga vertellen, haha. Nee het is denk ik de proactieve houding die veel studenten aanspreekt en overtuigt. Dat heeft mij vorig jaar ook overtuigd en nu wil ik zelf weer andere studenten overtuigen van onze visie. Ik hoef het niet over SAM te hebben en wil ze ook niet zwartmaken: Front gaat uit van haar eigen kracht. We zijn proactief, enthousiast en stralen positiviteit uit.”

Dianne Griep (21) studeert Personeelswetenschappen en zit in haar derde jaar. Vorig jaar zat ze namens fractie Stimulus in de faculteitsraad van TSB. Verder is ze naast haar studie actief bij Vidar en penningmeester van Damesdispuut Papillon. Het verkiezingsprogramma van Front lees je hier.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.