Terugbetalen studieschuld steeds moeilijker

Bijna honderdduizend oud-studenten hebben moeite met het aflossen van hun studieschuld. Hun inkomen is te laag om aan de maandelijkse verplichting te voldoen.

Dat blijkt uit cijfers die Trouw heeft opgevraagd bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Stijging

Het aantal studenten dat moeite heeft met aflossen is de afgelopen jaren hard gestegen. In 2015 konden 90.000 oud-studenten het maandelijkse geldbedrag niet missen, in 2009 lag dat aantal nog rond de 30.000. DUO heeft geen eenduidige verklaring voor de stijging, maar een woordvoerder vermoedt dat een verandering in 2012 – DUO kijkt sinds dat jaar automatisch naar het inkomen van terugbetalers en baseert daar het maandelijks terug te betalen bedrag op – van invloed is op de groei. Door deze verandering hoeven oud-studenten gemiddeld een kleiner maandbedrag af te tikken. Aangezien de overgebleven schuld na vijftien jaar wordt kwijtgescholden, krijgt de overheid een groot deel van de uitgeleende bedragen nooit terug.

Oorzaken

Niet alleen de verandering in regels bij DUO leidt tot problemen met de aflossing van de studieschuld. Zo is de inkomenspositie van oud-studenten verslechterd door de economische crisis. Daarnaast leenden studenten in 2008 nog ongeveer 12.000 euro voordat zij gingen werken, in 2016 liep dat bedrag op tot 15.000 euro. Dat zorgt voor een hoger af te lossen maandbedrag.

Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) becijferde een maand geleden dat de totale studieschuld in Nederland achttien miljard euro bedraagt en oploopt. Zij merken dat niet alleen het collegegeld – in 2002 nog 1400 euro, nu meer dan 1900 euro – maar ook de kamers duurder werden.

De afschaffing van de basisbeurs stimuleert studenten ook al niet om minder geld te lenen: het Centraal Planbureau verwacht dat de gemiddelde schuld stijgt naar 21.000 euro.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.