Meer salaris: nieuwe cao universiteiten vandaag officieel

Meer salaris: nieuwe cao universiteiten vandaag officieel

Vanaf vandaag is de nieuwe cao voor Nederlandse universiteiten een feit. De VSNU en de vier werknemersorganisaties hebben het cao-onderhandelaarsakkoord omgezet in een definitief cao-akkoord.

Universiteitsmedewerkers krijgen per 1 januari 2017, met terugwerkende kracht, een structurele loonsverhoging van 1,4%. De loonsverhoging van 0,8%, die universiteiten sinds 1 september 2016 uitbetalen, wordt met dit akkoord ook structureel.  Bij de beëindiging van een dienstverband hebben werknemers recht op een ontslagvergoeding en op een extra jaar ww-uitkering, bovenop de twee jaar die al waren vastgelegd.

Werkdruk

Naast loonsverhoging is het terugdringen van de werkdruk een belangrijk punt in de nieuwe cao. Dat is hard nodig: uit onderzoek blijkt dat  zeven op de tien universitaire medewerkers de werkdruk ervaart als hoog tot zeer hoog. In de afgelopen drie jaar heeft 60% van de ondervraagden lichamelijke of psychische klachten gehad door de te hoge werkdruk. Er wordt gestreefd naar een ‘duurzame inzetbaarheid’ van medewerkers. Universiteiten moeten hiervoor met concrete plannen komen. 

Vrouwelijke promovenda krijgen een verlenging van hun aanstelling als ze tijdens het traject zwanger worden. Eerder was dit niet het geval.

Nieuwe tekst

De verschillende partijen streven ernaar om het akkoord zo snel mogelijk, maar uiterlijk eind juli 2017, om te zetten in een nieuwe cao-tekst. De nieuwe cao loopt tot 1 juli 2017. 

Advertentie

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.