Social Mediacode voor werknemers Tilburg University

Even terug naar 2010. Social media was in opkomst en vooral bedrijven als Nationale Nederlanden en Philips wisten er geen weg mee. Als gevolg daarvan kwamen er protocollen die een werknemer ervan moesten weerhouden iets negatief te zeggen over de baas. Na 2012 hoorden we weinig meer over de Social Media Codes. Maar het is 2017 en we zitten in het Lokaal Overleg, het overleg tussen de bonden en het bestuur van de universiteit. Er is een Social Mediacode geschreven voor werknemers en daar heeft het Lokaal Overleg instemmingsrecht op. 

De voornaamste bepaling hieruit is: “De medewerker onthoudt zich in de social media van het plaatsen van uitlatingen: (a) die lasterlijk, onfatsoenlijk en kwetsend zijn; (b) die Tilburg University en andere medewerkers en derden kan (sic!) schaden.”

Als je iets op persoonlijke titel wil zeggen, moet je de volgende disclaimer gaan gebruiken: ‘de hier weergegeven meningen/opvattingen zijn gedaan op persoonlijke titel en vertegenwoordigen niet de opvattingen van Tilburg University’. Dan heb je nog precies drie tekens over om je mening in te tweeten. Als je je niet aan de code houdt kan het College van Bestuur je disciplinaire maatregelen opleggen, oplopend van een waarschuwing naar berisping tot ontslag.

Terug naar het Lokaal Overleg. Loet van Wijk van het CNV geeft aan niet overtuigd te zijn van het nut van de Social Mediacode:  “Er is al een ‘Document goed werknemerschap’, er is de ‘Code of Conduct’, ‘Gedragscode email en telefoonverkeer’. Als werknemer heb je vrijheid van meningsuiting, de voorbeelden die we hebben gekregen overtuigen ons niet van het nut. Ook dat punt van ‘geen schade aan derden’, wie zijn dan de derden?  Met de andere codes kan dat ook opgelost worden. Waarom mag je je niet uitlaten over je medewerkers, het moet naar mijn idee mogelijk zijn dat je daar iets over mag zeggen. Mag de docent niet terugreageren als hij door studenten op social media kritisch beoordeeld wordt? Het gaat te ver.”

“Wie gaat beoordelen of iets kwetsend is of schadelijk voor de universiteit?”

Hoofd personeelszaken Ellen van Dodewaard geeft aan “dat ze (College van Bestuur en personeelszaken red.) er niet meer onderuit komen, het is iets waar ze meer en meer mee te maken hebben. En het gaat om kwetsende uitlatingen.” “Maar wie gaat beoordelen of iets kwetsend is of schadelijk voor de universiteit,” vraagt Marinus Verhagen van de AbvaKabo. Volgens Koen Becking is dat in eerste instantie de leidinggevende van de medewerker en dan schaalt het langzaam op naar het College. Maar Verhagen houdt vast: “Als ik nou twitter dat het onbegrijpelijk is dat het College de zaak De Ruijter zo lang heeft laten lopen, of als je twittert dat je baas fraudeert?” Koen Becking wil op beide zaken niet ingaan.

Toch hebben de leden van het Lokaal Overleg een positieve grondhouding ten opzichte van de Social Mediacode. De vraag over ‘de derden’ moet nog beantwoord worden. Het Lokaal Overleg wil wel na twee jaar evalueren en een verslag van de zaken waarin het bestuur heeft opgetreden.

De gedragscode treedt 1 juli (2010) 2017 in werking. 

UPDATE 31-5-2017: Het Lokaal Overleg laat weten dat de Social Mediacode opnieuw wordt besproken in het volgende overleg. Zij willen toch meer duidelijkheid op een aantal punten, één ervan is hoe de Social mediacode zich verhoudt tot de Code of Conduct. 

Advertentie

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.