Strategisch geld en de strategische directeur

In de Commissie Financiën (CFI) was er discussie over twee strategische zaken. De nieuwe directeur Strategische Projecten en het geld voor DEEP, het universiteitsbrede programma dat gericht is op de digitalisering van het onderwijs. 

In het Taken en Middelen Plan voor de komende jaren komt DEEP maar mondjesmaat terug. Fractie Front was daar zeker niet over te spreken: “DEEP is ons gepresenteerd als één grote taart. Nu worden er plakjes cake uitgedeeld. De inhoudsslag op het Education en Innovationlab is uitgesteld. Dat kan wel 2019 of 20120 worden. Innovatie moet gefaciliteerd worden. Koen Becking antwoordde dat de directeuren in de prioriteitsstelling dit onderdeel hebben afgewezen. “Alle geld dat hieraan besteed wordt gaat af van onderwijs en onderzoek. De directeuren hebben drie projecten genoemd die ze wel willen doen, ze willen niet te veel tegelijk doen.” Fractie SAM gaf nog aan dat de middelen voor digitaal toetsen te laat komen. Front: “We lopen achter in de digitalisering van het onderwijs ten op zichte van andere universiteiten. Docenten die geïnteresseerd zijn in digitalisering kunnen niet experimenteren, en er is geen begeleiding”. Onze collegevoorzitter zei daarop dat hij er zijn beste mensen op had zitten. Aan Front gaf hij het advies: “Jullie moeten het terug  naar O&O,  er is ruimte in het strategisch compartiment.” Daarmee bedoelt hij dat de studentenfracties een voorstel in kunnen dienen via de Commissie Onderwijs en Onderzoek voor meer geld voor Education and Innovationlab. 

Strategische directeur

Veel vragen ook over het geld dat aangevraagd werd voor de Directeur Strategie. Dat is Gabe van der Zee, hij is al vijf maanden geleden benoemd. Medewerkersfractie Onafhankelijken: “Dit is een benoeming tot 2019, waarom hebben wij geen vacature voorbij zien komen voor deze functie?”  Fractie Front vroeg ongeveer hetzelfde: ook geen vacature gezien, is het voor twee jaar of langer? Hoe zit het met het derde lid van het College, kan die deze taken niet overnemen? Het antwoord van Koen Becking is cryptisch: “Waarom dit zo is gelopen, is zoals het is gelopen”. In tweede instantie vragen de Onafhankelijken of het wel een fulltime baan is ‘Strategisch Directeur’. Koen Becking: “Het takenpakket van de vicevoorzitter van het CvB (het derde collegelid, red) wordt bedrijfsvoering en operationele excellence, net als op andere universiteiten. Dat heeft niks met de taken van de Strategisch Directeur te maken.” Vervolgens wordt het onderwerp naar het vertrouwelijke gedeelte getild. De Strategisch Directeur gaat de projecten DEEP (de hele taart) en de Spoorzone leiden.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.