Studenten willen laatste kans

Studenten willen heel graag een laatste kans om een vak te halen, als ze daarmee hun opleiding kunnen afronden. Maar docenten en het management van de faculteit TiSEM zien dat komend jaar nog niet zitten.

Het University Forum, de koepelvereniging van studentenfracties aan Tilburg University, heeft vijf onderwerpen op de universitaire agenda gezet (zie onderaan). Ze vragen de verschillende faculteiten om het Onderwijs- en Examenreglement (OER) aan te passen. De belangrijkste eisen die nog niet zijn ingewilligd voor komend collegejaar: een minimale periode van 5 werkdagen tussen tentamen en hertentamen en een kans om een laatste vak nog één keer te proberen. Het Management Team van TiSEM wil voor komend collegejaar wel iets doen aan die periode voor een herkansing, maar niet met die laatste kans. Daarover ontstond een lange discussie.

Philip Joos, vice-decaan onderwijs, merkte op dat de administratieve last van zo’n laatste vak-regeling een probleem is. Maar hij heeft een fundamenteler bezwaar: “Dit werkt berekenend gedrag in de hand bij studenten. Ze gaan niet écht voor de eerste twee kansen. En we hebben deze regeling eerder gehad, er was maar een klein percentage studenten dat er gebruik van maakte.” Joos is er wel voor dat alle faculteiten er hier dezelfde regels op zullen nahouden. Door vertraging lukt dat niet voor komend collegejaar, maar pas het jaar erna.

“Studenten komen naar een tentamen om alleen hun naam op te schrijven”

Studentenfractie ECCO is het daar niet mee eens. Loes van Poppel zegt dat Joos in een apart overleg heeft toegezegd dat er een laatste vak-regeling zou komen. Ze benoemt drie eisen die toen zouden zijn besproken. Het moet gaan om het laatste vak, de student moet in eerdere tentamens minimaal één 4 hebben gescoord en de student moet zélf om de mogelijkheid vragen. “Met verbazing zien we nu dat het niet gebeurt.”

Personeelsfractie TiU International, bij monde van Bert Willems, vindt het vreemd dat het examenreglement wordt besproken terwijl de gangbare procedure niet is gevolgd, waarbij onder meer de onderwijscommissie een advies uitbrengt. “We zijn het er niet mee een, want het is quite burdensome om als docent een tentamen te maken. Het percentage dat zo’n derde kans haalt, is ook vrij klein.”

Marjan Groen van Independents vindt het oneerlijk dat studenten die een master doen soms een jaar moeten wachten om een vak opnieuw te doen: “In het verleden moest je twee keer een 4,5 halen. Nu zien we studenten die naar een tentamen komen en alleen hun naam opschrijven. Voor die studenten zie ik geen probleem, maar wel voor de serieuze student die misschien wat pech heeft gehad.” Wel vraagt Groen zich af hoe urgent het is: “We moeten het hebben over de voorwaarden waaronder dit mogelijk is.” Ze is voor uitstel.

“We willen deze derde kans dit jaar”

De bal ligt bij Joos van het MT: “Het spijt me te horen dat je astonished bent,” zegt hij tegen Van Poppel van ECCO: “We kunnen geen afspraak maken in mijn kantoor, als we daar met vier mensen zitten.” Joos benadrukt nogmaals de vertraging. Er is gewacht op een advies, dat er nooit is gekomen. “We zijn er niet tegen, maar we konden de procedure niet volgen. Dat is erg onfortuinlijk.” TiSEM heeft overigens wel een hardheidsclausule, zegt Joos: “Dat hebben niet eens alle faculteiten.”

Loes van Poppel van ECCO laat het er niet bij zitten. Ze benoemt de besproken eisen en zegt dat het niet gaat om veel studenten. Pavel Cizek van TiU International: “Het gaat wél om veel studenten.” Joos: “In het verleden ging het om honderd studenten, per jaar.” Van Poppel vervolgt: “Twee jaar geleden is het leenstelsel geïntroduceerd, daardoor is de druk om af te studeren nu hoger. We willen deze derde kans dit jaar.”

De raad zit in een patstelling. “Het is zeven tegen zeven,” merkt de voorzitter op. Hij stelt een tussenoplossing voor: wél de periode tussen tentamen en hertentamen alvast regelen en de laatste vak-regeling uitstellen. Mark van Wijgerden van ECCO vraagt zich af waarom het MT niet gewoon wil starten met de laatste vak-regeling, als die er uiteindelijk toch wel komt.

Dat lijkt een inkoppertje voor mede-ECCO’er Rowan Arts: “Als de last voor het personeel bepalend is, kan je ook mondelinge tentamens houden.” Bart Dierynck van Independents: “Als we de vorm van tentamens aanpassen, schenden we weer andere regels.” Van Poppel van ECCO: “Tilburg Law School doet dat wel.” Vice-decaan Joos: “Maar hoe doe je dat dan met wiskunde tentamens bijvoorbeeld?”

Alle wegen liepen vandaag dood. ECCO kreeg de docenten en het MT niet overtuigd. Omdat het MT-voorstel geen laatste vak-regeling heeft, stemde de studentenfractie er niet mee in. Daardoor wordt ook de minimumtermijn tussen tentamen en hertentamen niet voor volgend collegejaar aangepast.

De studenten van University Forum willen aan alle faculteiten:

  1. Dat bij meerdere tentamenpogingen voor een vak het hoogste punt telt;
  2. Er een vastgestelde minimumperiode zit tussen vaststellen van een tentamenresultaat en het hertentamen;
  3. Een laatste vak regeling: een derde kans om een vak te halen, als de student verder alle vakken van de studie heeft gehaald;
  4. De mogelijkheid om te oefenen met oefenvragen of vergelijkbare tentamens;
  5. Eerstejaarsstudenten moeten voor 30 januari weten of ze een positief bindend studieadvies kunnen halen.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.