De OER van TiSEM stuit op hevig verzet

Studentenfractie ECCO ligt dwars tijdens de faculteitsraad van TiSEM. Pas na drie schorsingen stemmen de studenten in met de OER voor 2017-2018.

Het onderwijs- en examenreglement 2017-2018 lag vandaag voor in de faculteitsraad van TiSEM. De voorzitter gaat het lijstje van verschillende opleidingen af, de raadsleden zwijgen stoïcijns. Aan het eind gekomen barst iedereen in lachen uit. Geen bezwaren. Zo makkelijk ging het in deze raad, waar altijd fel discussie wordt gevoerd, niet eerder. De onderwijscoördinatoren, aangeschoven om eventueel toelichting te geven, maken al aanstalten om te vertrekken.

Dan neemt Mark van Wijgerden van studentenfractie ECCO het woord. Hij merkt op dat zijn fractie alleen voorwaardelijk kan instemmen met de OER. ECCO wil voor volgend collegejaar een laatste vak regeling voor studenten invoeren, maar door vertragingen is dat niet gelukt. Deze regeling moet studenten die nog maar één vak hoeven te halen om de opleiding af te ronden, een derde kans bieden (na tentamen en hertentamen). Tijdens de vorige raadsvergadering wilden het faculteitsbestuur én de personeelsmedezeggenschap niet mee in de wens van ECCO, om deze regeling alsnog voor komend jaar in te voeren. De studenten hameren er nu weer op, mede omdat ze nieuwe informatie hebben. Er zou amper (succesvol) gebruik gemaakt worden van zo’n laatste vak-regeling, maar Van Wijgerden zegt dat het bij de faculteit TSB juist wel goed gaat.

Philip Joos, vice-decaan onderwijs TiSEM, heeft ook nieuwe informatie. De faculteiten willen harmoniseren, allemaal hetzelfde beleid voeren op kwesties als zo’n laatste vak-regeling. Het eerdere onderzoek liep dus enorme vertraging op, daarom is een nieuwe voorzitter aangesteld. Het gaat om Marinus Verhagen, tevens voorzitter van de Examencommissie. In december komt zijn commissie met een advies.

De studenten zijn niet onder de indruk. Het lijkt er sterk op dat ze niet gaan instemmen met de OER, wat betekent dat alles bij het oude blijft. Nieuwe vakken en technische wijzigingen worden niet dan niet doorgevoerd. Verschillende personeelsraadsleden, Joos en de voorzitter vragen zich af of de studenten wel begrijpen wat daarvan de consequenties zijn. “Alle academic directors hebben dag en nacht doorgewerkt voor onderwijs dat voor 95% van de studenten beter is,” zegt Bart Dierynck van Independents. “En dan zeg jij dat je je bewust bent van je verantwoordelijkheid?”

“Kunnen ze nu alles tegenhouden?”

Joos schort een paar minuten voor overleg. Meteen overheerst de verbazing. “Kunnen ze nu alles tegenhouden?” vraagt één van de bezoekers zich af. Een ander: “We hebben het afgeschaft (de laatste vak-regeling, red.), omdat maar 10% van de studenten het haalde, en nu willen ze het terug hebben?” Geen blije gezichten, hoewel anderen er wel om kunnen lachen.

Om tot instemming te kunnen komen op de OER, stelt Joos voor de omstreden paragrafen een week later afzonderlijk te behandelen. Zo kan de facultaire machinerie verder wel dóór. Dit keer schorst ECCO de vergadering. Na een lange afwezigheid keren de studenten terug. Ze wijzen het aanbod van Joos af. Die laat zich niet uit het veld slaan en heeft zowaar een troef. “Wisten jullie dat als er in december een advies komt dat studenten bevoordeelt, je dat meteen kan veranderen? Je hoeft niet te wachten op volgend jaar. Dit wetende kan je jullie denkwijze zien als disproportioneel. En je benadeelt studenten ermee.”

Van Wijgerden heeft het gevoel dat ECCO studenten het beste vertegenwoordigt door in te zetten op de laatste vak-regeling. Een heel jaar overdoen omdat je één vak niet kon afronden, kost volgens Van Wijgerden al snel 10.000 euro in termen van de toekomstige carrière. Maar de troef van Joos komt als nieuwe informatie, daarom schorst ECCO wederom voor overleg.

Het verlossende ja-woord komt na deze derde schorsing. Als een advies van de zogenaamde harmonisatiecommissiemeteen tot maatregelen kan leiden die goed zijn voor studenten, verandert dat de zaak voor ECCO. Dan is een laatste vak-regeling misschien al denkbaar in december 2017, of desnoods juni 2018. Het grootste bezwaar, dat er weer een heel collegejaar overheen moet gaan voordat een laatste vak-regeling ingevoerd kan worden, is dan van de baan. ECCO stemt in met de OER, de bedrukte stemming klaart op.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.