De strategie 2018-2021: kleine uni moet groeien

Er is een strategie ontwikkeld van 1  bladzijde voor onze universiteit. Het College van Bestuur vroeg om een voorlopige goedkeuring door de Universiteitsraad, en het Dagelijks Bestuur heeft zich erover gebogen. Het document is vooralsnog één pagina, maar heeft 108 pagina’s achtergrond. Hieronder vinden jullie het vertaalde document van de strategie. 

In drie ontmoetingsrondes is input opgehaald voor deze strategie. Eén ronde in Speech 2025, een ronde met de alumni en een ronde met belanghebbenden zoals de decanen, en vice decanen.

Wat is er nieuw?

Er wordt duidelijk ingestoken op studenten. ‘Student centric’ is het toverwoord dat overal terugkomt. De student centraal dus, maar wat de lading van het begrip inhoudt was nog niet helemaal duidelijk. Fractie Front vroeg afgelopen Dagelijks Bestuur aan het College om een duidelijke lading van het begrip. Een ander begrip is ‘impact’. Door thematisch te opereren en regionaal samen te werken hoopt de Universiteit van Tilburg meer zichtbaar te worden. 

Wat wel duidelijk wordt is dat de universiteit gecontroleerd wil groeien met ongeveer 1000 studenten per jaar. Tijdens de vergadering van het Dagelijks bestuur stelden alle fracties vragen over hoe men dit wil gaan uitvoeren zonder kwaliteitsverlies te lijden. De Onafhankelijken constateerden dat er veel meer waardering voor onderzoek uit de strategie spreekt dan waardering voor onderwijs en het carrièreperspectief van de onderwijsgevenden.

De campus in Tilburg blijft de centrale campus, en deze zal zo veel mogelijk meegroeien. Het hart ligt hier, Den Bosch en Utrecht blijven satellieten. Op de campus moeten winkeltjes komen en eventueel bedrijven, een ‘levendige campus’. Koen Becking is trekker van dit item.

TOP ( het Tilburgs Onderwijs Profiel) wordt geïmplementeerd, maar de naam wordt wel verengelst, er wordt nu aan gerefereerd met TEP ( Tilburg Education Program). DEEP, het programma voor digitalisering, wordt ontwikkeld en ingevoerd, en Open Science wordt gestimuleerd.

Gelijkwaardig maar ondersteunend

Opvallend genoeg worden in de one-page strategy, maar ook in alle uitlegpagina’s (108), weinig woorden vuil gemaakt aan het ondersteunend personeel. Er is wel een bijeenkomst geweest met de divisiedirecteuren: Hedvig Niehoff van communicatie, Corno Vromans van LIS, Hilde Baert (AS), Marcel van Ieperen ( FS), Ellen van Dodewaard (HR) en Folkert Kootstra (Finance), maar de input bestaat uit vragen en opmerkingen, geen strategische overwegingen. Toch wordt er wel verwacht dat “de universiteitsdiensten coöpereren met de faculteiten om zo de meest hoogwaardige ondersteuning bieden”. 

De decanen worden samen met het CvB genoemd als de leiders van de universiteit. Zij moeten zorgen voor de groei van de universiteit. De plek van directeuren van de divisies ( LIS, AS, FS, HR, Finance) wordt niet genoemd op de ‘one page’ strategie. Fractie Front tijdens het Dagelijks Bestuur: “Kijkend naar de organisatie lijkt het erop alsof de decanen hun macht vis-à-vis met het College versterken. De diensten verliezen hun zeggenschap in de governance van de organisatie.” Fractie SAM: “Doen de decanen niet een powergrab op deze manier?” De rector antwoordt: “Academics in the lead is hierbij het devies. De diensten zijn gelijkwaardig, maar ondersteunend. Ze worden niet voor niets de ondersteunende diensten genoemd.” In deze strategie dus een zwakkere plek voor het ondersteunend personeel en geen visie  op de groei en de organisatie van het OBP bij de toename van het aantal studenten.

Een ander item wat ontbreekt, is hoe de samenwerking met de universiteiten in het zuiden eruit gaat zien. Het lijkt erop dat men nu gaat voor een middelgrote universiteit, maar wel een die zelfstandig is.

 

De vertaalde tekst van de één pagina strategie: 

Visie

De maatschappij verandert in een ongeëvenaard tempo. De humane en sociale wetenschappen stellen mensen in staat om de uitdagingen van globalisering, digitalisering, pluralisme en duurzaamheid te begrijpen, om kritisch te reflecteren op onze waarden en praktijken en om bij te dragen tot zinvolle oplossingen.

Missie

Tilburg University streeft naar stimulering van de samenleving door intensivering van het algemeen begrip. We leren onze studenten de kennis, het karakter en de vaardigheden te ontwikkelen, die nodig zijn om de hedendaagse uitdagingen aan te kunnen gaan. Nauw verbonden met de samenleving doen wij hoogwaardig onderzoek omwille van ‘het goede leven’ voor iedereen.

Ambitie

Tilburg University is wetenschapsgericht en stelt de student centraal. We streven ernaar om jonge mensen op te leiden tot verantwoordelijke en ondernemende denkers, die bereid zijn de samenleving een nieuw tijdperk binnen te leiden. Ons onderzoek moet herkenbaar zijn aan de hoge mate van kwaliteit, integriteit en impact op de samenleving.

Strategie

Profiel: Tilburg University streeft naar het bekrachtigen en verbreden van haar profiel als merkuniversiteit met internationale, studentgerichte humanitaire en sociale wetenschappen, met uitstekend en goed zichtbaar onderwijs, onderzoek en maatschappelijke impact.

Onderwijs: Door te concentreren op kennis, vaardigheden en karaktervorming biedt Tilburg University excellent, innovatief onderwijs, dat erop gericht is om studenten voor te bereiden op toekomstig leiderschap.

Onderzoek: Tilburg University excelleert in zowel mono- als multidisciplinair onderzoek.

Impact: Tilburg University ambieert de vooruitgang van de samenleving door regionale samenwerking uit te breiden, maar ook door zich te richten op drie strategische innovatiethema’s: versterking van de veerkrachtige maatschappij; verbetering van gezondheid en welzijn; waardecreatie uit gegevens en het overkoepelende thema van de digitale samenleving. Deze thema’s vergroten de zichtbaarheid van Tilburg University’s maatschappelijke weerslag.

Groei: Tilburg University streeft ernaar om een middelgrote universiteit te worden, door middel van gecontroleerde groei, met uitmuntendheid en kwaliteit als basisvoorwaarden.

Locatie: De campus is het kloppende hart van de universiteitsgemeenschap, verbonden met de stad Tilburg en aangevuld met een beperkt aantal strategisch gekozen extra locaties.

Bestuur en cultuur: Tilburg University heeft een open en gediversifieerde cultuur van excellentie, gebaseerd op vertrouwen, connectiviteit, inclusiviteit en collectieve verantwoordelijkheid voor de universiteit als geheel. Het bestuur van Tilburg University zal worden aangepast om de groei te versterken: de directie en de decanen vormen samen de leiding van de universiteit. Zij werken samen om nieuwe initiatieven te ontwikkelen en gemeenschappelijke strategische ambities te realiseren.

Operationele excellentie: Tilburg University werkt vanuit het principe der studentgerichtheid. De universiteitsdiensten coöpereren met de faculteiten om zo de meest hoogwaardige ondersteuning te kunnen bieden.

Doelen

Onderwijs

1. Implementatie van de visie en het onderwijsprofiel (TEP) in alle bachelor-opleidingen

2. Ontwikkeling en implementatie van het Digital Education Enhancement Program (DEEP)

3. Verbetering van de kwaliteit van onderwijs en onderwijzend personeel, met behulp van de University Teaching Qualification (UTQ) en Senior Teaching Qualification (STQ)

4. Ontwikkeling van opleidingen voor leidinggevenden en levenslang leren

Onderzoek

5. Versterkte coöperatie met/in (inter)nationale onderzoeksconsortia

6. Ontwikkeling van activiteiten om Open Science te stimuleren

Impact

7.Stimulering van coherentie en samenwerking tussen de onderzoeksprogramma’s en vergroting van de zichtbaarheid van onze maatschappelijke impact

8. Stimulering van partnerschappelijke coöperaties om de samenleving te bevorderen

Groei

9. Vergroting van de totale studentenpopulatie met 1.000 per jaar

10. Verhoging van de stroom van fondsen (1e, 2e, 3e en 4e geldstroom)

Plaats

11. Ontwikkeling/versterking van onze levende campus

Bestuur en cultuur

12. D.m.v. diversiteit en inclusiviteit streven naar meer gendergelijkheid en integratie van internationale en Nederlandse faculteiten en studenten van Tilburg University

13. Implementatie van een ontwikkelingsprogramma voor leiderschapscompetenties

Operationele excellentie

14. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen omvormen tot een brandpunt voor Tilburg University

15. Implementatie van de internationaliseringsstrategie

Vertaling Één pagina strategie: Lou Bartels Sogratex

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.