Nijmeegse studenten: gestrest en eenzaam

Aan de Radboud Universiteit Nijmegen is onder ruim 4000 studenten een “welzijns-enquête” afgenomen. De resultaten schetsen een verontrustend beeld meldt universiteitsmedium ANS.

Naar aanleiding van toenemende klachten over stress, is onder de studentenpopulatie een vragenlijst uitgezet. De studenten werden hierin onder meer bevraagd over de mate van stress die zij in het algemeen ervaren.

Rond de tachtig procent van de studenten was in het algemeen positief. Zij gaven aan zich veilig te voelen en hadden weinig te klagen over hun gezondheid. De cijfers over stress en eenzaamheid schetsen daarentegen een minder rooskleurig beeld. Bijna zestig procent van de studenten gaf in de enquête aan regelmatig stressklachten te ervaren. Ruim een kwart van de studenten gaf aan mensen om zich heen te missen.

De Radboud Universiteit zegt de klachten serieus te nemen, en heeft aangegeven zo snel mogelijk met de resultaten aan de gang te gaan.

 

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.