Meer academici met vaste baan, maar niet aan Tilburg University

Meer academici met vaste baan, maar niet aan Tilburg University

De werkgelegenheid aan universiteiten zit in de lift. Vorig jaar kwamen er bijna duizend banen bij. Medewerkers kregen vaker een vaste baan en ook het aandeel vrouwen onder het wetenschappelijk personeel nam toe. Feestelijke cijfers, maar hoe zit het aan Tilburg University?

In 2016 telden de universiteiten samen 49,664 medewerkers, bijna duizend meer dan het jaar ervoor. Onder het academische personeel daalde het aantal tijdelijke dienstverbanden en nam het aantal vaste aanstellingen toe. En ook het aandeel vrouwen in wetenschappelijke functies nam toe. Dat blijkt uit cijfers die de Vereniging van Samenwerkende Nederlandse Universiteiten (VSNU) gisteren publiceerde. 

Meer werk, minder flexbanen, meer vaste dienstverbanden en meer vrouwen: de cijfers van de VSNU scheppen een rooskleurig beeld van de academische arbeidsmarkt. “Universiteiten werken hard aan goed personeelsbeleid, waarin kwaliteit en diversiteit een belangrijke rol spelen”, concludeert VSNU-voorzitter Karl Dittrich. Maar wat zeggen de cijfers precies over het personeelsbeleid van Tilburg University?

Tilburg blijft achter

Aan onze universiteit nam het aantal vaste aanstellingen onder wetenschappelijk personeel opvallend genoeg niet toe. In 2016 bedroeg het percentage vaste contracten 62,4%, tegenover 37,6% tijdelijke contracten. Een jaar eerder, in 2015, was die verhouding gunstiger: 66,3% vaste dienstverbanden, tegenover 33,7% flexibele contracten. Het gaat dan om de fte’s van hoogleraren, universitair hoofddocenten, universitair docenten, docenten en onderzoekers; promovendi en ondersteunend personeel zijn buiten de berekening gelaten.

De landelijke trend die de VSNU signaleert is niet terug te zien in de cijfers van onze universiteit: het aantal academische flexbanen is aan Tilburg University gestegen, terwijl het aantal vaste aanstellingen onder wetenschappers met bijna vier procent daalde.

Vrouwen

Het aandeel vrouwen onder het Tilburgse wetenschappelijke personeel steeg wel iets, van 40% in 2015 naar ruim 41% in 2016. 

De cijfers van de VSNU zijn hier te bekijken.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.