Vertegenwoordiging ondersteunend personeel legt functie neer

Vertegenwoordiging ondersteunend personeel legt functie neer

Op vier juli hebben de leden van de medezeggenschap van University Services hun functie neergelegd. University Services is de overkoepelende dienst. Ze hebben afgelopen jaar geprobeerd om een goede samenwerking op te zetten met het College maar zijn tot de conclusie gekomen dat het zo niet werkt. Ze hebben een brief naar het College gestuurd. Hun positie tussen de vertegenwoordigingen van de divisies en het bestuur van de universiteit was lastig en maakte hun werk onmogelijk. 

Het vervelende is dat het ondersteunend personeel geen vertegenwoordiging meer heeft in de medezeggenschap. Zo zou  het strategisch plan voor US ( waar alle ondersteunende divisies onder vallen) besproken worden in de Service Council. Er is dus geen vertegenwoordiger meer voor het ondersteunend personeel zoals roosteraars, bibliothecarissen of IT-ers. Behalve dan door de medewerkersfracties in de Universiteitsraad, maar zij vertegenwoordigen ook het wetenschappelijk personeel. 

Geconstateerd wordt dat de overkoepelende dienst ‘US’ bepaalde essentiële kenmerken van een dienst ontbeert, en dat is dus één van de mislukte hoofdpunten van BEST. Er is geen begroting en geen directeur, want het derde collegelid blijft uit.  De medezeggenschap is op dienstniveau bij LIS, FS etc. Het lastige is dat deze medezeggenschapsraden met hun eigen directeur moeten discussiëren. In hun notulen benadrukken de vertrekkende leden van US dat het heel belangrijk is dat de divisiecommissies ( medezeggenschap op dienstniveau) hun positie verstevigen. Zij zijn primair verantwoordelijk voor de medezeggenschap op decentraal niveau. In de faculteitsraden wordt het ondersteunend personeel ook niet meer besproken. Overigens is er tijdens de ontwikkeling van BEST veel kritiek geweest van met name de ABVAKABO op het ontbreken van een goede medezeggenschapsstructuur voor de ondersteunende medewerkers.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.