Wie maakt zich nog druk over medezeggenschap OBP?

De vertegenwoordigers van alle diensten in de Service Council University Services zeiden vorige week met een brief aan het College hun zetels op. “Gaandeweg is gebleken dat University Serices feitelijk geen dienst is. Zolang de zeggenschap van University Services niet goed is georganiseerd, is het niet mogelijk onze taak goed te vervullen”, zeggen zij in onderstaande brief. Je zou verwachten dat dit een hot item is in het Dagelijks Bestuur van de Universiteitsraad. Maar alleen fractie TiU International wilde hierover in discussie. De medewerkersfractie Onafhankelijken bleef stil.

De inrichting van de Service Council heeft nooit ter advies in de Universiteitsraad gezeten, zegt Tobias Klein van medewerkersfractie TiU International. “Naar mijn mening is er een plan opgesteld met een jurist waar iedereen het wel mee eens was. Daarin stond bijvoorbeeld dat alle onderwerpen die in de divisies (diensten zoals HR, LIS ) werden besproken ook altijd naar de Service Council kwamen. Er is daarna een stuurgroep gevormd met onder andere Gabe van der Zee (destijds Secretaris van het College) en Ellen van Dodewaard (Directeur Personeelszaken). Het compromis dat daaruit kwam is geïmplementeerd. Maar met die versie zijn wij het niet eens en daarover hebben we nooit advies kunnen geven. De divisies kunnen niet bestaan bij zichzelf, er moet een officiële medezeggenschap zijn, waarbij alles op tafel komt. Het is de wettelijke taak van het College om te zorgen voor een goede medezeggenschap.”

Tijdens het Dagelijks Bestuur weigerde het College in discussie te gaan over het neerleggen van de functie van de OBP-vertegenwoordigers. De voorzitter van de Universiteitsraad, Rien Wijnhoven, onthield zich op ambtelijke gronden. “De brief is niet gericht aan ons (de Universiteitsraad red.) maar aan het college. We zijn destijds voor een pragmatische oplossing gegaan”. Emile Aarts: “Dit is niet voor deze raad, wij wachten af”. Koen Becking legt de verantwoording zelfs bij de opstappende leden van de University Service Council zelf. “Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het ontwerp van de medezeggenschap, dus als het niet werkt dan is het hun probleem”.

Tobias Klein bestrijdt dit. “Er is een andere constructie uitgevoerd dan dat er afgesproken was met de jurist. De wet is duidelijk: het College is en blijft verantwoordelijk voor het goed implementeren van de medezeggenschap.  De gesprekspartner van de University Servicecouncil behoort volgens diezelfde wet het College zelf te zijn. We hebben voorgesteld om iemand te benoemen als verlengde van het College als ze het niet zelf willen doen. Maar dan moet deze persoon de macht hebben om toezeggingen te doen. Ik had hierover graag meer discussie gehad in het Dagelijks Bestuur.”

Univers brengt na de vakantie een meer uitgebreid artikel over dit onderwerp. Wij kunnen op dit moment niet alle betrokkenen spreken. 

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.