DUO en Translink schenden privacy studenten

Translink, het bedrijf dat de ov-jaarkaart verzorgt, deelde zonder gerechtelijke toestemming de gegevens van studenten met de DUO.

DUO, de dienst die de studiefinanciering verstrekt, wilde weten of thuiswonende studenten een beurs claimden voor uitwonenden en vroeg daarom de reisgegevens op. Translink, het bedrijf waar alle gegevens van ov-gebruikers zijn opgeslagen, kwam tegemoet aan het verzoek en week daarbij af van het beleid dat alleen na tussenkomst van een officier van justitie reisinformatie aan derden wordt verstrekt. Dat meldt de Volkskrant vandaag.

Na invoering van de ov-chipkaart in 2006 was er veel bezorgdheid over de privacy van de reizigers. Translink beloofde die privacy als topprioriteit te beschouwen.

Hoeveel en hoe vaak gegevens van studenten zijn afgestaan is onduidelijk. In de Volkskrant heeft Translink het over ‘vijf a tien verzoeken per week’ maar tegen de journalisten van Radio 1 zeiden ze echt niet te weten hoe groot het aantal is. De verzoeken van de DUO om gegevens werden gehonoreerd tot een op fraude betrapte student naar de rechter stapte. Die oordeelde dat DUO de privacyregels overtrad. De student die ten onrechte een hogere beurs kreeg omdat hij zogenaamd uitwonend was, hoefde het geld niet terug te betalen en kreeg ook geen boete. DUO gaat hiertegen in beroep bij de Centrale Raad van Beroep. Tot de uitspraak worden er geen gegevens uitgewisseld.

DUO vindt de opsporing van frauderende studenten belangrijk omdat er geld van alle burgers mee gemoeid is. Met de invoering van het leenstelsel is er geen verschil meer tussen uitwonende en thuiswonende studenten, dus deze opsporingsmethode is vooral op de oudere studenten gericht. Toch is de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep belangrijk voor de bescherming van de privacy van alle ov-gebruikers.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.