VSNU-voorman nu al onder vuur

De nieuwe VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg moet alle universiteiten vertegenwoordigen. Doet hij dat wel?

De centrale studentenraad (CSR) van de Universiteit van Amsterdam gelooft niet dat Pieter Duisenberg het beste voorheeft met de eigen universiteit. Ze stellen een ultimatum. Hij moet uit de VSNU, of anders moet de UvA eruit.

Dat Duisenberg eerder, als VVD’er in de Tweede Kamer, stelde dat de opbrengst van het leenstelsel naar de technische universiteiten moest gaan, zette kwaad bloed. Ook vergat de studentenraad niet dat Duisenberg de kosten voor de schade na de Maagdenhuisbezetting in 2015 eenzijdig op de studenten wilde verhalen.

CSR-voorzitter Alex Tess Rutten stelt in Scienceguide: “In zijn jaren als onderwijswoordvoerder van de VVD in de Tweede Kamer heeft Duisenberg zich herhaaldelijk negatief uitgelaten over de gang van zaken op de UvA en beleidsvoorstellen gedaan die de UvA ernstig benadelen. Deze uitlatingen geven de CSR niet het vertrouwen dat Duisenberg, en daarmee de VSNU, voor de belangen van de UvA op zal komen in de landelijke politiek.”

‘Dat is wel een dingetje’

Aanvankelijk werd Duisenberg, die net bezig was aan zijn nieuwe termijn in de Tweede Kamer, welwillend ontvangen als een verrassende opvolger van VSNU-voorzitter Karl Dittrich. Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en wetenschapsvakbond VAWO gaven aan met vertrouwen uit te kijken naar de samenwerking. Toch lijkt nu de kritiek aan te zwellen nu men zich realiseert hoe Duisenberg zich eerder uitte over het studielandschap. Scienceguide meldt dat ook de top van de UvA vindt dat Duisenberg moet werken aan een ‘legitimiteitsprobleem’, dat hij in de hand werkte door bepaalde studies weg te zetten als ‘pretstudies’. De studenten staan bovendien niet alleen. Leden van de VAWO stuurden boze brieven naar de vakbond want ze vonden dat felicitaties vanwege de nieuwe benoeming niet op hun plaats waren. Omdat Duisenberg bètastudies prioriteert boven alfa en gamma, maar ook omdat hij kwam met het voorstel wetenschappers aan een ideologisch onderzoek te onderwerpen.

Opvattingen met een hoofdletter’, die heeft Duisenberg wel. De vraag is echter of hier een sterke persoonlijkheid aan het hoofd van de VSNU is gekomen die ‘de boel bij elkaar houdt’, of een splijtzwam van de VVD die redeneert vanuit zijn ‘kennis, kunde, kassa’-benadering, zoals Minister Jet Bussemaker zijn denkwijze begin dit jaar nog bestempelde.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.