Pilot Flexstuderen trekt nauwelijks studenten

Tien studenten hebben zich ingeschreven voor de pilot Flexstuderen aan Tilburg University. Er was ruimte voor 75.

Niet iedereen kan voltijds studeren. Aan TiU kunnen daarom vanaf dit studiejaar 30 topsporters, 25 mantelzorgers en 20 ondernemers meedoen met de pilot Flexstuderen. Zij moeten tussen de 30 en 42 studiepunten behalen, wat neerkomt op minstens 1.152 en maximaal 1.615 euro aan collegegeld.

Er zijn maar tien aanmeldingen. Wordt de stekker nu vervroegd uit het experiment gehaald? “Dat is lastig om nu al te bepalen”, zegt coördinator Flexstuderen Ferenc Jongejan. “Het was van tevoren lastig inschatten hoeveel animo er was. We hadden ook geen doel wat betreft het aantal aanmeldingen. We gaan dit nu eerst evalueren. Hoe ervaren studenten de pilot? Wordt de vraag ernaar nog groter? Het is de bedoeling dat het een langlopend traject wordt.”

Strikte voorwaarden

De Universiteit van Amsterdam (UvA) en Utrecht (UU) doen ook mee met de pilot, die goedkeuring heeft van het ministerie van OCW. Zij kiezen wel voor een andere invulling dan Tilburg University. Aan de UvA en UU kunnen alle studenten zich aanmelden voor het flexstuderen. Ook kunnen zij per vak betalen, en hoeven dus niet tussen de 30 en 42 studiepunten te behalen. Fractie Front sprak vorig studiejaar bij monde van Janne Wijdeven al uit dat zij op Tilburg University graag diezelfde uitvoering zien.

Ook Fractie SAM en Fractie Onafhankelijken uitten kritiek op deze invulling. Hans Haans van de Onafhankelijken noemde de regeling allesbehalve flexibel. “Studenten moeten tussen de 30 en 42 ECTS per jaar volgen. Maar mantelzorgers weten van tevoren niet hoe zwaar hun zorgtaak gaat zijn. Als het tegenvalt, kunnen ze maar enkele ECTS volgen en betalen zij dus voor colleges die ze niet kunnen volgen.” Romy van Limpt zei namens SAM dat het flexstuderen slechts een doekje voor het bloeden is, ontstaan door de afschaffing van deeltijd studeren en de invoering van het leenstelsel. De raad stemde uiteindelijk toch in met het voorstel.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.