Drie TiU-wetenschappers ontvangen ERC Starting Grants

Wat doe je als jonge, getalenteerde onderzoeker met anderhalf miljoen euro? Univers vroeg het aan wetenschappers van Tilburg University, die een European Research Council (ERC) Starting Grant kregen toegekend.

Mark Brandt

Mark Brandt (32) is universitair docent aan de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB). Na zijn PhD behaald te hebben aan de Depaul University in Chicago zocht hij een baan waarbinnen hij zich bezig kon houden met sociologie. Deze baan vond hij aan de Universiteit van Tilburg. Inmiddels werkt hij hier vijf jaar.

“Ik meldde me aan voor de ERC Starting Grants omdat het me een mogelijkheid zou bieden om groter en interessanter onderzoek te doen dan ik nu doe”, vertelt Brandt. “Het duurde wel even tot ik doorhad dat ik de beurs zou ontvangen. Ik ontving het goede nieuws in een mail, waaruit dit helemaal niet duidelijk naar voren kwam.” Mark vindt het een eer dat hij de beurs kreeg toegekend. “Veel getalenteerde mensen melden zich aan en krijgen uiteindelijk niets.”

“Veel getalenteerde mensen melden zich aan en krijgen uiteindelijk niets”

Met de beurs gaat hij onderzoek doen naar de structuur en dynamiek van geloofssystemen. “Geloofsystemen zijn belangrijk omdat ze invloed hebben op veel aspecten die gedrag sturen. Het kan bijvoorbeeld protest aansturen, het heeft invloed op stemgedrag, maar ook op extreem gedrag. Geloof bepaalt hoe een individu de wereld ziet, interpreteert en er op reageert. Door geloofssystemen te begrijpen, kunnen we de slechte aspecten die geloof met zich meebrengt vermijden en de goede aspecten vergroten.”

Linnet Taylor

Linnet Taylor (44) is universitair docent aan de Tilburg Institute for Law, Technology and Society (TILT). Na een postdoctorale opleiding in Amsterdam te hebben voltooid, nodigde de Universiteit van Tilburg haar uit voor een baan. Taylor werkt nu een paar jaar aan de universiteit.

“Het was leuk om te horen dat ik de ERC Starting Grants toegekend kreeg. Ik was wel verrast, er waren namelijk veel deelnemers”, vertelt Linnet. Voor haar onderzoeksproject gaat ze data justice langs drie dimensies van vrijheid bestuderen: (on)zichtbaarheid, technologie-autonomie, en bestrijding van datagestuurde discriminatie.

“Volgens veel mensen heeft big data antwoorden op verschillende sociale problemen zoals armoede, maar daar is nooit onderzoek naar gedaan. Niemand heeft ooit individuele personen in verschillende regio’s gevraagd wat zij positief en negatief vinden aan de manier waarom data-technologie zich ontwikkelt. Dat gaan wij nu dus doen. We gaan individuen ook voorleggen of ze big data zien ontwikkelen zoals ze willen dat het zich ontwikkelt. Op deze manier proberen we bewijs te vinden voor de positieve en negatieve kanten van big data.”

Joris Mulder

[caption id=”attachment_97975″ align=”alignright” width=”100%”> Joris Mulder

Ook Joris Mulder, universitair docent aan de Tilburg Department of Methodology and Statistics, is geselecteerd voor de ERC Starting Grants. De Universiteit van Tilburg laat in een persbericht weten dat hij zich in zijn onderzoeksproject gaat richten op beter begrip van dynamische sociale netwerken.

Relationale data zoals data met gedetailleerde informatie over wie met wie wanneer contact heeft in een netwerk kunnen hieraan bijdragen. Mulder verwacht een nieuwe baanbrekende methode te ontwikkelen voor het bouwen en testen van theorieën over tijdgevoelige processen in sociale netwerken.

European Research Council (ERC) Starting Grant

Jaarlijks worden ERC Starting Grants toegekend aan beginnende wetenschappers van verschillende nationaliteiten. Met de beurs moedigt ERC hen aan om zelfstandig onderzoek te doen in Europa en om hun carrière op te bouwen.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.