Leeuwen hebben belang bij internationale verdragen

Het voortbestaan van de leeuw is in gevaar. Het aantal leeuwen dat in het wild voorkomt, wordt steeds kleiner. Om daar verandering in te brengen, is internationale samenwerking cruciaal, stelt een team juristen, biologen en sociale wetenschappers, onder wie twee natuurbeschermingsjuristen van de Universiteit van Tilburg.

Vakblad Nature Conservation publiceerde onlangs een artikel waarin het belang van bestaande verdragen voor het behoud van leeuwen en hun leefgebied wordt geschetst. Twee natuurbeschermingsjuristen van de Universiteit van Tilburg, Melissa Lewis en Arie Trouwborst, keken samen met leeuwendeskundigen David Macdonals en Amy Dickman, en een paar wetenschappers van de Universiteit van Oxford, naar de verdragen die leeuwen moeten beschermen. Ze concluderen dat er nog veel te winnen valt. Door de bevolking in leeuwengebieden meer actief bij de handhaving van verdragen te betrekken, maar ook door regelgeving aan te passen.

Een aanbeveling is om de leeuw op te nemen in de soortenlijsten van het Verdrag van Bonn, waarin het behoud van de (vaak bedreigde) trekkende diersoort centraal staat. Arie Trouwborst legt uit wat hier de voordelen van zijn: “Door de soort op te nemen onder het Verdrag van Bonn zou leeuwenbescherming hoger op de internationale agenda komen te staan. Bovendien kan het Verdrag een kader bieden voor het coördineren en ondersteunen van beschermingsmaatregelen in de 25 landen waar nog leeuwen voorkomen.”

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.