Softwaregebruiker dupe bij faillissement

De curator maakt de dienst uit bij bedrijfsfaillissementen. Openstaande vorderingen hoeft hij niet te voldoen en mogelijk mag hij zelfs doorlopende afspraken niet nakomen. Hendrik Bastiaans (Rechtsgeleerdheid) vroeg zich af wat dat betekent voor licentiehouders van software. 

Een curator controleert en beoordeelt vorderingen van schuldeisers, maar hoeft ze niet na te komen. Hij mag met andere woorden passief wanpresteren. Mag de curator ook actief wanpresteren? Mag hij bijvoorbeeld huurders ontruimen, waarmee is afgesproken dat ze worden geduld in andermans eigendom? Juridisch lijkt dat een brug te ver: een actieve curator zou het uitgangspunt aantasten dat een faillissement de inhoud en geldigheid van bestaande overeenkomsten niet aantast.

hendrik-bastiaans-inpostDe Hoge Raad oordeelde in 2006 anders in het Nebula-arrest: niet in alle gevallen kan vastgehouden worden aan afspraken. Dan wordt namelijk een inbreuk gemaakt op de gelijkheid van schuldeisers. Schuldeisers die nog iets tegoed hebben moeten een vordering indienen terwijl schuldeisers die het recht hebben geduld te worden het faillissement kunnen negeren.

In 2014 echter oordeelde de Hoge Raad in het Berzona-arrest dat actief wanpresteren te ver gaat. Een huurovereenkomst schenden mag niet. Tegelijkertijd merkt de raad op dat dit oordeel niet anders is dan het eerdere. Zo ontstond verwarring: er leek sprake te zijn van een algemeen verbod op actief wanpresteren. Geldt dat nu alleen voor huurders?

Een belangrijke vraag, voor bijvoorbeeld de softwaremarkt. Daar wordt veel gewerkt met licenties: eigenaren dulden het gebruik van hun intellectueel eigendom door anderen. Bastiaans vroeg zich af of de rechtspositie van de licentienemer is verbeterd of verslechterd. 

De curator kon bijvoorbeeld al stoppen met software-updates. Als hij actief mag wanpresteren kan zelfs het softwaregebruik verboden worden. Omdat de rechtspraak onduidelijk is, concludeert Bastiaans dat de positie van de licentienemer is verslechterd. Zij moeten rekening houden met een actieve curator en eventueel een dure juridische verweerconstructie opzetten, terwijl niet zeker is of die kosten echt gemaakt moeten worden.

Cijfer: 7,5Uit Univers 2, vandaag verschenen en weer te vinden in de rode bakken op de campus.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.