De verengelsing van de studievereniging

Studieverenigingen verwelkomen steeds meer internationale studenten. De leden stellen zich gastvrij op tegenover deze studenten, maar het gevaar om Nederlandse studenten in het harnas te jagen door teveel te ‘verengelsen’ loert. Hoe vind je de juiste balans? Tijd voor een kijkje achter de schermen bij Complex, de studievereniging van Psychologie.

De opleiding Psychologie heeft sinds vorig studiejaar naast een Nederlandstalige ook een Engelstalige bachelor. Die trok in het eerste jaar 150 studenten. Dit jaar kwamen daar ruim 200 studenten bij. Die internationale studenten sijpelen mondjesmaat door naar de studievereniging. Verenigingen moeten hun Nederlandse beleid dus aanpassen naar een beleid dat toegankelijk is voor zowel de Nederlandse als de internationale student.

Transitie

Lukas Brus en Kayleigh Mol doen beiden een bestuursjaar bij Complex. Ze hebben hun handen vol aan de transitie van puur Nederlands naar Nederlands en Engels. Brus: “Het bestuur van vorig jaar heeft het fundament neergezet. Wij borduren daar nu op voort. Ze hebben commissies in het leven geroepen, de communicatie naar buiten toe deels verengelst en wat andere dingetjes uitgeprobeerd en geëvalueerd met betrekking tot de toegankelijkheid tegenover internationale studenten. De resultaten van die inspanningen beginnen nu zichtbaar te worden. Veel internationale studenten weten dat we er zijn en melden zich bij onze vereniging aan.”

“Soms heb je het gevoel dat je alles dubbel moet doen”

Dat wil niet zeggen dat het huidige bestuur van Complex achteroverleunt. Het heeft nog veel voeten in de aarde om de overgang naar het Engels en Nederlands compleet te maken. Mol: “We hebben dit jaar voor het eerst het beleidsplan in het Engels geschreven. Daarnaast moeten we alle andere stukken zowel in het Nederlands als Engels schrijven, en ligt er nog veel vertaalwerk op ons bordje. Soms heb je het gevoel dat je alles dubbel moet doen.” Maar dat is niet het enige wat Complex moet aanpassen. De vereniging heeft het logo, met Nederlandse tekst, moeten vervangen door een logo met Engelse tekst. Een kleine aanpassing met grote gevolgen: de merchandise, waar alle Nederlandse logo’s trots op prijken, moet vervangen worden door merchandise met de Engelse logo’s. Dat geldt voor banners, stickers, notitieblokken, aanstekers, pennen en informatiebrochures. Het laat zien hoe studieverenigingen altijd puur op Nederlandse studenten waren gericht. Logisch, want een decennium geleden kraaide nog geen haan aan Tilburg University over internationalisering.

Betrokkenheid

Maar hoe zorg je als studievereniging dat internationale studenten zich welkom voelen? Het zijn toch bolwerken van Nederlandse studenten, die doorgaans erg hecht zijn met elkaar. Je komt er niet zomaar tussen, laat staan als international. “In de eerste week van dit nieuwe studiejaar kwamen er al een hoop internationale studenten bij ons de kamer binnenlopen,” zegt Mol. “Zij hadden vragen over Blackboard, want daar was onduidelijkheid over, ook bij de universiteit. We hebben ze toen geholpen en zelfs cursussen op de Complexkamer gegeven. Dat zorgde ervoor dat ze meteen een open en prettig beeld van de vereniging kregen.”

Commissies

Gedateerde technologie verbroedert. Maar er is meer nodig om de internationale studenten aan je vereniging te binden. De volgende stap: zorgen dat ze zich aanmelden voor één van de commissies, en daarmee dus actief lid worden. “We hebben ons gezicht veel laten zien tijdens de introductiedagen, dat wierp haar vruchten af,” zegt Mol. “Je ziet het al bij de internationale commissie, die vorig jaar in het leven is geroepen. Die stroomt aardig vol. Het doel van die commissie is om Nederlandse en internationale studenten te integreren. Vorig jaar organiseerden we een Movie Night. We keken ‘Alles is Liefde’ met Engelse ondertiteling. En bierfietsen met carnavalskleding aan. Dat soort dingen organiseert de commissie.” Het is voor de internationale studenten ook mogelijk om zich aan te melden voor de overige commissies. Mol legt uit dat een commissie Engels als voertaal neemt als er een internationale student zich aanmeldt. Lukas Brus voegt toe dat het interessant is om de dynamiek in zo’n commissie in de gaten te houden: “Hoe vinden de Nederlandse studenten het als Engels ineens de voertaal is? Het is dan ook een kwestie van balans wat betreft de commissies en actieve leden: je wilt focussen op Engels, maar niet teveel, het moet de Nederlandse student niet afschrikken.”

“Je kan alles tot in de puntjes voorbereiden, maar je actieve leden moeten zich open en toegankelijk opstellen”

De dynamiek binnen een commissie verandert dus als Engels de voertaal wordt. Dat is door te trekken naar de gehele vereniging. Het actieve ledenbestand van Complex bestaat uit een groep Nederlandse studenten die erg hecht zijn met elkaar. Een vriendengroep, zou je het kunnen noemen. Wat gebeurt er als een handvol internationale studenten zich daarin mengt? Zitten de Complexleden daar op te wachten? Mol: “Veel van onze actieve leden zijn oud bestuur of heel actief en betrokken lid. Zij willen ook het beste voor de vereniging. Die willen dus tijd en moeite in de internationale studenten steken, omdat ze weten dat het belangrijk is voor Complex.”

Activiteiten

Internationale studenten binnen je (actieve) ledenbestand kent ook op praktisch gebied een aantal haken en ogen. Studieverenigingen organiseren symposia, bedrijfsbezoeken en cursussen. “We hebben veel lijntjes met bedrijven die enkel voor Nederlandse studenten toegankelijk zijn,” zegt Brus. “Denk aan een bedrijfsbezoek bij een Nederlands bedrijf, dat enkel Nederlandse werknemers in dienst heeft en niet op zoek is naar Engelstalige werknemers. Het is zonde om die allemaal door te knippen, puur vanuit het oogpunt van internationalisering. We proberen nu zoveel mogelijk in het Engels te organiseren, maar als dat niet lukt, is het maar een keertje ‘Dutch only’.”

Bij formele activiteiten wordt dus gestreefd naar Engels als voertaal. Bij informelere activiteiten laat Complex de touwtjes soms wat vieren. “Neem de constitutieborrel van afgelopen week”, zegt Mol. “Daar richtte ik mijn dankwoord tot het oude bestuur. De ondertoon was wat plagerig. Dat is gewoon niet in het Engels te doen. Dat komt niet over. Dat houden we dus in het Nederlands.” Brus voegt toe: “Dat vonden die paar internationale studenten die aanwezig waren totaal geen probleem. Een Complexlid fungeerde zelfs als tolk tijdens de speeches, en dat werd erg gewaardeerd.”

Integratie

Het komt erop neer dat de balans tussen Nederlands en Engels van groot belang is. “De grap is ook dat wij soms denken: ‘Alles moet in het Engels’, terwijl die internationale studenten ook wel begrijpen dat ze in een ander land zijn, en dat dat dus niet altijd gaat,” zegt Brus. “Sterker nog, ze willen vaak gewoon de Nederlandse taal leren.” Brus en Mol concluderen dat je als vereniging actief bezig moet zijn met de internationalisering, maar er niet teveel de nadruk op moet leggen. Dan krijg je groepjes, en dat wil je voorkomen. Het doel is om de Nederlandse en internationale studenten te laten integreren. Dat is voor iedereen het leukste. Brus: “Plaats internationale studenten vooral niet in een hokje door ze te scheiden van Nederlandse studenten. Het gaat ze er vooral om dat ze zich kunnen mengen met de Nederlandse studenten van de opleiding.”

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.