Werkdruk personeelszaken en LIS

Hoe zit het met het verminderen van de werkdruk bij LIS en bij HRM? Dat was de vraag tijdens de Commissie Financiën van de Universiteitsraad. Mensen ervaren de werkdruk bij de twee divisies als onmenselijk. 

De fractie Onafhankelijken: “Er zijn veel klachten over LIS en HRM. De dienstverlening is van een lager niveau dan voor de reorganisatie BEST. We zijn wel gewend aan lange responstijd maar soms komt er helemaal geen respons. Deze klachten komen van het wetenschappelijk personeel dat om ondersteuning vraagt. Van de andere kant horen wij van de medewerkers van LIS en HRM dat zij een veel te hoge werkdruk ervaren, wat weer leidt tot langdurig zieken. Ze kunnen het werk gewoon niet aan. Onze vraag is: Kan er een medewerkerstevredenheidsonderzoek komen? En zijn er andere maatregelen?”. Koen Becking reageerde namens het College dat hij wel op de hoogte was van de geluiden bij LIS en Personeelszaken: “Het ziekteverzuim bij HRM heeft concrete redenen en wij zien ook wel dat Facility Service en LIS heel druk zijn geweest deze zomer met het inrichten van de Reitse Poort.” Becking deed echter geen concrete toezeggingen over het oplossen van de werkdruk en een medewerkerstevredenheidsonderzoek: “Beheerseenheden zijn verantwoordelijk voor eigen begroting. We zullen eens kijken naar de verdeelsleutel van het geld tussen faculteiten en de diensten. Ik zie het hier wel langskomen.”

Op 18 mei tijdens de behandeling van het HR jaarverslag in het Lokaal Overleg (tussen de bonden en het College) kwam de werkdruk ook al ter sprake. Het ging hier niet zozeer over het ziekteverzuim en de serviceverlening van personeelszaken zelf, maar om de visie van directeur Van Doodewaard op de aanpak van de werkdruk in de gehele organisatie. Brigitte Kroon van de VAVO vroeg of er een duidelijker strategisch document HR gemaakt kon worden. “Formuleer eens doelen,” vroeg ze, “over hoe je de werkdruk wil aanpakken. En monitor reorganisatie BEST, zijn er ook echt meer handen aan het bord gekomen? Eén echt visiedocument met meetbare doelen zou zeer welkom zijn”. Marinus Verhagen van de Onafhankelijken wilde destijds een sessie over de grote thema’s: leiderschap, werkdruk en duurzame inzetbaarheid. De directeur HR zou in deze sessie haar aanpak presenteren. 

Tot nu toe dus geen toezeggingen op concrete maatregelen. Mocht het wel zo zijn: je ziet het hier wel langskomen. Bij navraag bleek het ziekteverzuim bij LIS niet zo hoog te zijn, 3,3 procent. Bij HRM bleek het volgens de laatste cijfers 5,8 procent, dat is ver boven de Verbaan-norm.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.