Steeds meer studenten blijven thuis wonen

Steeds meer studenten blijven sinds de invoering van het leenstelsel thuiswonen, blijkt uit onderzoek van het kenniscentrum studentenhuisvesting Kences. Dit brengt volgens de Landelijke Studentenvakbod (LSVb) en het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) schadelijke gevolgen met zich mee.

In de afgelopen twee collegejaren is het aandeel uitwonende studenten gedaald van 53 procent naar 49 procent. Daarvan ontvangt ongeveer de helft nog een basisbeurs. Onder de studenten die onder het leenstelsel vallen is het aandeel uitwonenden het meest afgenomen tussen collegejaren 2014-2015 en 2016-2017. Meer dan de helft van de thuiswonende studentenen geeft aan thuis te blijven door het leenstelsel.

Eerder bleek  al dat eerstejaars studenten langer thuis bleven wonen als gevolg van de afschaffing de basisbeurs. Nu blijven ook tweedejaars studenten bij hun ouders wonen, blijkt uit een voorpublicatie van de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting van Kences. In Tilburg is het aantal uitwonende studenten verminderd met ruim een kwart ten opzichte van twee jaar geleden, blijkt uit het rapport (pagina drie).

Reacties

De LSVb laat in de Volkskrant weten het zorgelijk te vinden dat minder studenten op kamers gaan. “Dit is een van de schadelijke gevolgen van de invoering van het leenstelsel”, zegt voorzitter Tariq Sewbaransingh. “Het is goed voor de sociale vorming en de academische vorming om het huis uit te gaan. Nu kiezen studenten er niet voor vanwege de financiën.”

We lopen het risico dat alleen studenten met rijke ouders nog op kamers kunnen

Ook het ISO is erg geschrokken, zegt voorzitter Rhea van der Dong tegen Univers: “Ik ben absoluut niet blij met de cijfers die uit het onderzoek naar voren gekomen zijn. Allereerst is het ontzettend jammer en schadelijk als studenten enkel uit financiële overwegingen niet voor de studie van hun dromen kiezen, omdat deze te ver weg ligt en zij geen geld hebben om op kamers te gaan. Daarnaast denk ik dat we door het leenstelsel het risico lopen dat alleen studenten met rijke ouders nog op kamers kunnen.”

Spoorstudenten

Toch komt uit het onderzoek niet naar voren dat de keuze voor een bepaalde studie of stad beïnvloed wordt door het studievoorschot. De afstand tussen het ouderlijk huis van studenten en hun onderwijsinstelling is nagenoeg gelijk gebleven. Maar dat studenten minder vaak naar hun studentenstad verhuizen, zorgt voor een grotere belasting op het openbaar vervoer. Kences-directeur Ardin Mourik in de Volkskrant: “De spoorstudent is helemaal terug. En dat terwijl vervoerders juist graag zouden zien dat er minder studenten tijdens de spits reizen.”

Het ministerie van Onderwijs is tevreden met het gegeven dat studenten hun studiekeuze niet laten afhangen van de afstand tot het ouderlijk huis. Of studenten op kamers gaan is ‘een bewuste financiële keuze’, zegt een woordvoerder tegen de Volkskrant. “Het studievoorschot biedt hiervoor de mogelijkheid om een lening aan te gaan met soepele terugbetaalvoorwaarden.” Maar ondanks de mogelijkheid om te lenen, kiezen veel studenten ervoor niet op kamers te gaan om zo minder schuld op te bouwen.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.