Kritische vragen over studentenbonden ISO en LSVb

De Tweede Kamer heeft vragen gesteld over de legitimiteit van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO). Rhea van der Dong, voorzitter van ISO, is ‘een beetje verbaasd’.

In totaal formuleerde de kamer 218 vragen over de onderwijsbegroting aan het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Twee vragen spitsten zich toe op de belangenbehartiging voor studenten. Er werd gevraagd in hoeverre kan worden ‘gewaarborgd’ dat de activiteiten van de studentenvakbonden daadwerkelijk in het algemeen belang van de studenten geschieden. Tevens werd gevraagd naar voorbeelden van deze activiteiten. 

Verbaasd

ISO-voorzitter Van der Dong was verbaasd over de vragen gericht op de studentenbonden: “Ik hoop dat de Tweede Kamer, en dan vooral het deel dat zich bezighoudt met onderwijs, weet welke rol wij spelen binnen het onderwijs. Aan de andere kant: het is niet verkeerd uit te leggen wat we doen en waar we ons mee bezighouden.” Het gaat Van der Dong te ver om de vragen als teken van wantrouwen te zien: “Ik kan me best voorstellen dat de kamer wil weten wat studentenbonden uitvoeren. Er gaat veel geld naartoe, dus je wilt weten waaraan dat geld precies wordt besteed. En of dat doelmatig gebeurt. Het is goed om daar kritisch naar te kijken.”

Vragen

Wat zou de voorzitter van het ISO antwoorden als ze de vragen zelf kreeg voorgelegd? “Ten eerste zou ik uitleggen dat het ISO de belangen van alle studenten behartigt. We hebben 35 medezeggenschapsraden verdeeld over de universiteiten en hogescholen. Studenten kiezen die raden democratisch, en die raden kiezen vervolgens het bestuur voor het ISO. Gedurende het jaar koppelen zij terug wat er misgaat voor studenten in het Hoger Onderwijs. Wij proberen dat dan op te lossen.” Maar de kamer wil ook een concreet voorbeeld. Dat kan Van der Dong wel geven: “Vorig jaar heeft het ISO onderzoek gedaan waaruit bleek dat de wachtlijst bij studentenpsychologen ontzettend lang was. Dat brengen we dan via de pers en Tweede Kamer onder aandacht. Zo doen we dat met meer onderwerpen, die vaak via onze achterban bij ons terechtkomen.”

Om zo efficiënt mogelijk te werken staat het ISO in nauw contact met het OCW, de Tweede Kamer en de besturen van universiteiten en hogescholen. Van der Dong heeft er dan ook het volste vertrouwen in dat het OCW de vragen van de kamer naar behoren weet te beantwoorden.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.