Jos van Lange nieuw lid Stichtingsbestuur

Rabo-coryfee Jos van Lange is benoemd als nieuw lid van het Stichtingsbestuur, als opvolger van lid Ingrid Doerga. Hij is ook voorzitter van het Steunfonds van de universiteit. Dat is een fonds dat actieve geloofsbeleving wil faciliteren en de samenhang tussen wetenschap en waarden die centraal staan in de joods-christelijke traditie willen bevorderen. 

Van Lange was lid van de hoofddirectie van de Rabo Vastgoedgroep in Hoevelaken. Hij studeerde cum laude af in algemene economie op onze universiteit. 

Het Stichtingsbestuur is belangrijk. Waar andere universiteiten een raad van toezicht hebben, heeft Tilburg University een Stichtingsbestuur. Omdat Tilburg University een privaatrechtelijke stichting is, bewaakt het  Stichtingsbestuur de doelstellingen van de stichting, waaronder de katholieke identiteit. Ook benoemt het Stichtingsbestuur de leden van het College van Bestuur. Het Stichtingsbestuur zelf wordt benoemd door het College van bisschoppen. 

Het Stichtingsbestuur oefent dus de taken en bevoegdheden uit die de wet toekent aan de Raden van Toezicht bij openbare universiteiten zoals:

  • de goedkeuring strategisch plan
  • de goedkeuring begroting, financieel meerjarenbeleid en jaarrekening
  • de goedkeuring jaarverslag
  • en de goedkeuring bestuurs- en beheersreglement

Bij een geschil tussen College van Bestuur en de Universiteitsraad kan het Stichtingsbestuur bemiddelen.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.