Tilburgse kritiek op CBS-rapport over misdaadcijfers

Volgens het CBS blijft het aantal misdrijven in Nederland dalen. Bij de politie zijn minder aangiftes binnengekomen en ook daalde het aantal aangehouden verdachten. Emeritus hoogleraar Cyrille Fijnaut is minder positief en relativeert de cijfers. 

Afgelopen jaar is de criminaliteit, net als de jaren ervoor, gedaald. In 2016 werden er nét geen 930.000 misdrijven geregistreerd. Effectief komt de daling daarmee uit op zo’n vijf procent. Over het afgelopen decennium daalden de geregistreerde misdrijven met bijna 30%.

Op alle terreinen van de misdaad is er sprake van een daling, blijkt uit het rapport van het CBS. De verschillende misdaadcategorieën verschilden onderling wel duidelijk: vernielingen daalden met de helft waar vermogensdelicten slechts met een vijfde daalden.

Kanttekeningen

De cijfers klinken positief, maar de Tilburgse criminoloog Cyrille Fijnaut is terughoudend in zijn enthousiasme. In een artikel van de Volkskrant stelt hij geen eenduidige conclusie te kunnen trekken uit de cijfers, omdat de context ervan ontbreekt.

Volgens Fijnaut zijn de misdaad-categorieën die het CBS aanhoudt te breed om een zinnige conclusie te kunnen trekken. Doordat verschillende vormen van misdaad samen zijn genomen in een paar brede categorieën, lijkt er over de gehele linie sprake te zijn van een daling. Volgens de Tilburgse hoogleraar is daar in werkelijkheid geen sprake van. Ook wordt volgens Fijnaut geen volledig beeld van de gehele misdaad geschetst. In het onderzoek van het CBS zijn namelijk enkel geregistreerde misdrijven meegenomen.

Om zijn kritiek te onderbouwen, verwijst de criminoloog naar een noodkreet die politie en justitie in maart deden. Het nieuwe rapport staat volgens Fijnaut haaks op de wens om versterking die politie en justitie eerder uitspraken. De hoogleraar pleit voor uitgebreider onderzoek waarin specifiek gekeken wordt naar de context van de cijfers. Alleen als de oorzaken en de context bekend zijn, kan er een begrijpelijke publieke discussie worden gevoerd, aldus Fijnaut.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.