Professor behoudt eerste promotierecht

De landelijke politiek besloot dat niet alleen professoren een promovendus mogen aannemen, ook universitaire hoofddocenten krijg dit recht. Wat betekent dit voor Tilburgse promoties?

De uitbreiding van het promotierecht (het zogenaamde ‘ius promovendi’) kan gevolgen hebben voor de hiërarchie en concurrentie in vakgroepen. Gebruikelijk is dat de professor de lijnen uitstippelt en jonge onderzoekers onder de hoede neemt. Per 2018, wanneer de verandering in werking treedt, kunnen in principe ook senior universitaire docenten (UHD’s) het heft in handen nemen. In hoeverre zij ook werkelijk deze vrijheid krijgen, verschilt per universiteit. Intussen is al ongeveer duidelijk hoe het hier in Tilburg zal uitpakken.

Het College voor Promoties van Tilburg University besloot onlangs tot een behoudende koers, in lijn met het voorstel van de universitaire werkgeversbond VSNU. Elke van Cassel, de secretaris van het College, liet weten dat Tilburgse UHD’s ‘alleen incidenteel’ het ius promovendi krijgen en dat het College ‘per geval’ bekijkt of het nodig is: “Bij een eventueel nieuw begeleidingstraject door dezelfde UHD moet een nieuwe aanvraag worden gedaan. Daarbij bestaat geen enkel recht op herhaalde toekenning. UHD’s die bij een andere universiteit het ius promovendi hebben, kunnen in Tilburg niet automatisch als promotor optreden. Ook in deze gevallen moet eerst een verzoek worden ingediend bij het College voor Promoties.”

De exacte voorwaarden voor UHD’s moeten nog worden vastgesteld, maar volgens Van Cassel valt te denken aan de beschikbaarheid van een hoogleraar op het specifieke kennisgebied van het promotieonderzoek. Als er geen hoogleraar met afdoende kennis beschikbaar is, krijgt een UHD de kans. Wel is al duidelijk dat de hiërarchie in de ceremonie blijft bestaan: “De UHD die als promotor optreedt, mag tijdens de promotieceremonie de bul overhandigen, maar zal geen toga dragen. Dat recht is en blijft voorbehouden aan hoogleraren.”

Deze aanpassing zal op korte termijn worden verwerkt in het Tilburgse promotiereglement, dat ook op andere punten wordt herzien. Het streven is dat het aangepaste promotiereglement 1 januari 2018 ingaat.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.