Tilburg University groeit met 1.241 studenten

De universiteit kan de 20.000 studenten in 2025 wel eens gaan halen. Maar liefst 1.241 extra studenten telt de universiteit dit jaar, wat ten opzichte van vorig jaar een groei is van 9,5 procent. Er zijn nu in totaal 14.291 studenten aan Tilburg University.

Internationale studenten spelen een belangrijke rol in de groei van de universiteit: 26,9 procent van alle nieuwe studenten is buitenlands. Het aandeel internationale studenten van TiU groeit daardoor van 13,3 naar 14,5 procent. Opvallend detail: in 2015/2016 was maar liefst 71,6 (!) procent van alle nieuwe eerstejaarsstudenten internationaal. Vorig jaar lag dat percentage, net als dit jaar, op 26,9 procent. Ondanks de internationalisering van de universiteit, blijkt de groei vooralsnog uit Nederlandse studenten te komen. 

Faculteiten

Als we de groei in aantal studenten als maatstaf voor kwaliteit nemen, kunnen we concluderen dat iedere faculteit, behoudens TST, progressie boekt. TiSEM ziet het aantal studenten jaarlijks groeien en dat is nu niet anders. De faculteit groeit met 9,3 procent en telt nu ruim 6.600 studenten, dat is bijna de helft van alle studenten aan TiU. Ook TLS, TSB en TSH doen goede zaken. De afgelopen jaren bleef het studentenaantal daar min of meer gelijk, nu groeit TLS met 7,1 procent, TSB met 10,5 procent en TSH zelfs met 14,9 procent. TST blijft al jaren rond de 130 studenten hangen en moet nu genoegen nemen met 126 studenten: een kleine daling. 

Inschrijvingen per faculteit

Gelijkmatige groei

Wat opvalt is dat de groei in studenten gelijkmatig over de universiteit is verdeeld. De faculteiten boeken rond de tien procent groei, en ook de verdeling tussen bachelor- premaster- en masterstudenten is ongeveer gelijk: het aantal bachelorstudenten stijgt met 9,2 procent, de premasterstudenten met 11,9 procent en de masterstudenten met 9,0 procent. Toch zijn er ook uitschieters te vinden. Het aantal premasterstudenten bij TSH groeit met 54,2 procent (91 extra studenten). Bij TiSEM zit de groei ‘m voornamelijk in de aanmeldingen van nieuwe masterstudenten: dat aantal stijgt met 15,6 procent ten opzichte van vorig jaar. TSB ziet juist het aantal bachelorstudenten flink toenemen: een stijging van 13,9 procent. Dat komt door de bachelor Psychologie, die sinds vorig studiejaar zowel in het Nederlands als Engels wordt aangeboden.

Aantal inschrijvingen bachelor en (pre)master

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.