Meer studeerplekken in het weekend, nu alleen nog meer duidelijkheid

Meer studeerplekken in het weekend, nu alleen nog meer duidelijkheid

In het weekend is er op de campus veel bedrijvigheid. Daarom werd vorig jaar besloten de openingstijden van de gebouwen Koopmans en Montesquieu te verruimen. Maar studenten maken nauwelijks gebruik van die extra weekendwerkplekken. Dat blijkt uit een eerste evaluatie van de verruimde openingstijden, die vandaag werd besproken in de Commissie Financiën en Infrastructuur (CFI).

Op zaterdag en zondag is het druk in de universiteitsbibliotheek. Een stukje verderop, in het Montesquieugebouw, zijn de bureaustoelen leeg. En ook in het Koopmansgebouw is vaak niemand te bekennen. Uit de evaluatie van de verruimende openingstijden blijkt dat weinig werknemers en studenten gebruikmaken van de extra weekendwerkplekken.

Volgens studentenfracties Front en SAM is het voor studenten niet duidelijk wanneer de gebouwen open zijn. “Het M-gebouw wordt beschouwd als een fijne werkplek, maar studenten zijn onvoldoende op de hoogte van de openingstijden”, aldus Front tijdens de CFI van vandaag. Fractie SAM sluit zich daarbij aan: “Op de website van de universiteit staat op dit moment niet dat gebouw M ook in het weekend open is.” Wie nu online naar de openingstijden van de campus, leest inderdaad dat de gebouwen op de campus op zaterdag en zondag gesloten zijn, met uitzondering van de bibliotheek.

Studenten informeren

Front en SAM zouden graag zien dat de universiteit studenten op de hoogte brengt van de verruimde openingstijden. Front: “Wij zien daarin ook een rol voor onszelf weggelegd, maar de universiteit zou studenten ook kunnen informeren via de website en social media.”

Het College van Bestuur was niet aanwezig tijdens de CFI en kon dus niet reageren. Directeur bedrijfsvoering Marcel van Ieperen nam de honneurs waar. “We hebben zelf ook opgemerkt dat de informatievoorziening over de openingstijden en de beschikbare werkplekken wat gebrekkig is”, aldus Van Ieperen. “We gaan zorgen voor meer zichtbaarheid op de website. En de tip over het inzetten van social media zullen we ook oppakken.”

Vragen voor het CvB

Tijdens de CFI werd verder weinig besproken. Bij aanvang van de vergadering werd duidelijk dat het College van Bestuur niet aanwezig zou zijn; collegevoorzitter Koen Becking is in Zuid-Amerika, over het ontbreken van rector magnificus Emile Aarts en de secretaris werd niet uitgeweid. “Wij hadden gedacht dat de rector er zou zijn”, reageerde de fractie Onafhankelijken. “Wij hebben vragen voor het College, niet voor de directeuren. Dan wordt het dus een technische vergadering?”

De voorzitter van de Commissie Financiën en Infrastructuur liet weten dat de zaken die de fracties met het CvB wilden bespreken, moeten wachten tot volgende week.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.