Strategisch Plan van agenda gehaald

Het College van Bestuur heeft het Strategisch Plan, reeds ondertekend door alle decanen en faculteitsdirecteuren, teruggetrokken. Het dreigde morgen te worden weggestemd in de Universiteitsraad.

De vergaderkamer van het vooroverleg met de studenten- en medewerkersfracties werd af en toe bijgelicht door de feestlampen vanwege het 90 jarig jubileum van de universiteit. Toch werd het hier niet bepaald feestelijk deze ochtend. Rector Emile Aarts en collegevoorzitter Koen Becking kwamen tot de conclusie dat het geen zin had morgen instemming te vragen. Waarschijnlijk komt een aangepaste versie van het Strategisch Plan pas in februari weer terug op de agenda.

Het is een flinke domper voor het College, want het plan had al instemming van de decanen en faculteitsdirecteuren. Het gaat om een toekomstplan op hoofdlijnen, waarin het universiteitsbestuur zich committeert aan ambities, zoals een groei naar 20.000 studenten en het vergroten van het marktaandeel in het universitaire bestel. Juist op dat punt vindt het plan voorlopig geen steun.

Medewerkers- en studentenfracties vinden dat er grenzen aan de groei zitten: de bibliotheek en de fietsenstallingen raken allengs dichtgeslibd en de docent-student ratio slaat uit het lood. Ze eisten garanties dat het College deze problemen aanpakt, en die hoorden wat hen betreft ‘zwart op wit’ in het plan te staan.

Deze opstelling leidde tot de nodige irritatie bij het College. Aarts en Becking zien het Strategisch Plan als een stip aan de horizon. Als de medezeggenschapspartijen hier eerst mee zouden instemmen, kan in februari verder gedacht worden over een concreet ‘actieplan’ om de ambitie waar te maken, zo hielden ze de leden van de U-raad voor. Hans Haans liet al doorschemeren dat zijn medewerkersfractie Onafhankelijken die instemming niet wilde geven. Volgens hem heerst er teveel scepsis bij medewerkers en moeten de Kritieke Prestatie Indicatoren (KPI’s) preciezer geformuleerd: “Ze zitten er niet bij, dan houdt het op.”

De rector liet zich ontvallen dat hem ‘de broek afzakt’ van partijen die alles dichtgetimmerd willen zien: “Je moet het plan niet zien als een regeerakkoord.” Het Strategisch Plan gaat om het grote verhaal en KPI’s horen wat hem betreft ‘aan het einde van de rij, bij de afrekening’. Hij tekende hierbij aan dat het denken in KPI’s naar zijn idee een gruwel is: “Dat kijken naar tabellen is uit de tijd en zorgt voor een slechte sfeer.” Precies de universiteiten die KPI’s voorop plaatsen, scoren het slechtst op student- en medewerkerstevredenheid, stelde hij.

Collegevoorzitter Koen Becking peilde vervolgens of met de studentenpartijen alsnog een meerderheid kon worden gevonden. Hij stelde ze voor dat er een addendum op het Strategisch Plan kon worden opgesteld, met toezeggingen omtrent de student-docent ratio en het uitbouwen van de faciliteiten. De studenten mochten dit stuk die middag samen nog opstellen en dan zou het CvB pogen om de nodige handtekeningen van de decanen te verzamelen. SAM en FRONT bleken onvermurwbaar, ze wilden hun achterban raadplegen en geloofden niet in een quick fix

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.