Cryptocurrency, een kans voor organisaties!

Technologie ontwikkelt zich sneller dan ooit, organisaties echter niet. Ze passen zich langzaam aan, terwijl de omgeving snel verandert. Er is sprake van ‘relative intertia’. Een sterk opkomende technologische trend is de opkomst van cryptocurrency. Organisaties moeten hierin meegaan om te overleven en niet de nieuwe Kodak te worden, stellen pre-masterstudenten Strategic Management Serdar Gözen & Dion Koppers.

Cryptocurrency is een sterk opkomende technologie met zowel voor- als nadelen. De totale marktwaarde van alle cryptocurrencies tezamen is op moment van schrijven (20.11.2017) meer dan 200 miljard euro. Dit was in juni 2017 slechts 100 miljard euro (Financieel Dagblad, 2017). Dat cryptocurrency sterk groeit moge duidelijk zijn, maar wat is het eigenlijk? Cryptocurrency is een digitale munteenheid op een gedecentraliseerd betalingsnetwerk dat is gebaseerd op directe transacties tussen gelijkwaardige partijen zonder tussenkomst van andere organisaties, zoals banken en overheden. Doordat cryptocurrency volkomen door de markt gecoördineerd wordt ontstaat er informatie asymmetrie. Banken en overheden zijn niet meer op de hoogte van directe transacties tussen personen. Dit maakt cryptocurrency interessant voor criminele activiteiten. Zo kunnen er drugs- en wapentransacties plaatsvinden via het dark web die betaald worden met cryptocurrency en zodoende gemakkelijk onder de radar blijven.

“Met cryptocurrency beheert een organisatie zijn eigen geld”

Daartegenover biedt cryptocurrency ook vele voordelen. Zo kunnen transacties sneller plaatsvinden doordat er geen tussenkomst is van een derde. Dit is mogelijk door slimme contracten die worden vastgelegd in het gedecentraliseerde betalingsnetwerk. Daarnaast zijn door slimme contracten lagere transactiekosten mogelijk. Buitenlandse banken kunnen transactiekosten in rekening brengen bij internationale transacties. Bij cryptocurrencies betaalt de zender nog geen €0,03 per transactie en de ontvanger helemaal niets.

Met cryptocurrency beheren organisaties hun eigen geld. In het huidige economische systeem wordt het geld van organisaties door banken beheerd. Organisaties moeten zich verantwoorden voor hun transacties, terwijl andersom dit niet het geval is. Banken investeren het geld van organisaties in zaken waar organisaties geen weet van hebben en lopen weg met de winst. Doordat banken financiële middelen inzetten voor zaken waar de organisaties geen weet van hebben, bestaat er de mogelijkheid dat banken het geld van organisaties verkwisten. In deze principaal-agentrelatie is er sprake van zowel conflicterende doelen, als informatie asymmetrie. Deze relatie is achterhaald en organisaties zouden hun geld in eigen beheer moeten nemen en daarmee de principaal-agentrelatie beëindigen. Met cryptocurrency beheert een organisatie zijn eigen geld en kan het zelf investeren indien hier behoefte aan is.

“Overheden moeten erkennen dat cryptocurrency vele kansen biedt”

Betreffende cryptocurrency is het belangrijk dat overheden hier een ondersteunende rol in gaan spelen. Op dit moment is er wegens informatie asymmetrie nog grote afkeer tegen cryptocurrency vanuit overheden, waardoor veel organisaties deze digitale munteenheid nog niet omarmen. Overheden moeten erkennen dat cryptocurrency vele kansen biedt. De taak van overheden is niet om deze kansen tegen te gaan, maar om hier juist op in te spelen door het veiliger en betrouwbaarder te maken. De coördinatie zou niet enkel via markt, maar via organisatie moeten gaan waarbij overheden een regulerende rol hebben.

Organisaties moeten meegaan in de cryptocurrency om zo in te spelen op een snel veranderende omgeving. Darwin zijn evolutietheorie stelt dat het gaat om het aanpassend vermogen om zo te overleven in de ‘externe strijd’. Degene die zich het best kan aanpassen aan de snel veranderende omgeving en zo sterk kan blijven heeft een grotere kans op overleven dan degene die dit niet doen. Een bekend voorbeeld is dat van Kodak. Ooit het grootste bedrijf ter wereld, maar nu failliet door het niet tijdig inspelen op de snel veranderende omgeving.

Word geen nieuwe Kodak.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.