Social Mediacode afgezwakt in werking

De universiteit is bang voor imagoschade door het onlinegedrag van medewerkers. Daarvoor is een Social Mediacode opgesteld, die nu – na amendering – vooral oproept tot het respectvol delen van informatie.

Het is nog nooit zo makkelijk geweest om een bericht te delen met vrienden, familie en de wijde wereld. Websites en sociale media staan tot ieders beschikking. Daar maakt Tilburg University zich zorgen over. Wat als een medewerker iets plaatst dat onfatsoenlijk of kwetsend is, of zelfs lasterlijk? Het zou de universiteit imagoschade kunnen opleveren. Daarom moest er per 1 juli 2017 een Social Mediacode komen.

De eerste versie van de code stuitte eind mei op verzet in het Lokaal Overleg van de vakbonden. Er waren al zoveel codes waarin het gedrag van medewerkers wordt geregeld, waarom was er nog één nodig? Ook vroegen de bonden zich af wie gaat beoordelen of een uiting kwetsend is, of schadelijk voor de universiteit. In een later overleg moesten nog vragen worden beantwoord en het overlegorgaan wilde iedere twee jaar evalueren. 

Wurgcontract

In de code schreef de universiteit positief te zijn over online actieve medewerkers, maar het document leek vooral een juridisch dichtgetimmerd wurgcontract. Van hoogleraar tot stagiair en ingehuurde zelfstandige, als je iets met de universiteit te maken hebt, moest je je gedragen als een goed werknemer. Berichten die lasterlijk, onfatsoenlijk of kwetsend zijn mochten niet geplaatst worden. Bovendien mocht er naast vertrouwelijke informatie ook niets met de wereld gedeeld worden dat de universiteit of medewerkers kan schaden.

Bij ieder bericht over de universiteit, medewerkers of studenten hoorde een disclaimer: ‘de hier weergegeven meningen/opvattingen zijn gedaan op persoonlijke titel en vertegenwoordigen niet de opvattingen van Tilburg University’. Het niet naleven van de gedragscode kon leiden tot het opleggen van disciplinaire maatregelen door het College van Bestuur. Afhankelijk van de ernst van niet-naleving kon dat een waarschuwing zijn, een berisping of zelfs ontslag.

De code leek zo goed als rond, maar in de vergadering van 6 juli kwamen de bonden erop terug. Koen Becking merkte namens het CvB op dat al uitgebreid over de regeling was gesproken, maar de bonden waren er nog niet klaar mee. Op tafel lagen de codes van andere universiteiten. Of universiteit. Alleen de Universiteit Leiden heeft namelijk een code, en die is heel wat vriendelijker opgesteld. Als Tilburg University zo nodig een code wil, dan liever adviserend in plaats van sanctionerend, aldus de bonden.

Richtlijnen

De uiteindelijke versie van de Social Mediacode is per 1 november ingegaan. De code heet nu ‘Social Media Richtlijnen’. Er wordt gewezen op andere gedragsregels en de vier kernwaarden waar Tilburg University voor staat: integriteit, respect, deskundigheid en betrokkenheid. De boodschap is verschoven van ‘Je moet normaal doen, anders volgen er maatregelen’ naar ‘Als je berichten deelt over de universiteit, wat we aanmoedigen, doe je dat dan verantwoordelijk en met respect?’

Er wordt vooral gewezen op de mogelijk ongewenste gevolgen van sociale media gebruik. Informatie blijft lang vindbaar en er kan verwarring ontstaan: doet een medewerker een uitlating namens zichzelf, of namens de universiteit? Als die vraag zich voordoet, wordt de disclaimer verlangd. Verder mag vertrouwelijke informatie niet worden gedeeld, en moet rekening gehouden worden met privacy. Het is wel de vraag hoe redelijk en realistisch die laatste eis is. De code schrijft dat er geen foto’s van mensen geplaatst mogen worden zonder toestemming vooraf. Maar dat is de hoeksteen van sociale media: met vingervlugheid foto’s delen met je online vriendennetwerk.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.