Strategisch Plan terug op de agenda

Rector Emile Aarts heeft goede hoop dat de Universiteitsraad zijn Strategisch Plan alsnog goedkeurt in december, ondanks de kritiek. Hij legt in dit interview uit waarom.

Studenten en medewerkers van de medezeggenschap steigerden toen ze het nieuwe Strategisch Plan in november bespraken. Rector Aarts en collegevoorzitter Becking hebben groei centraal gesteld in het voorstel, maar kan de universiteit die groei wel aan? Want de drukte op de campus maakt dat het nu al wringt en kraakt, zeggen leden van de U-raad. Fietsenstallen puilen uit, docenten ervaren een hoge werkdruk en het ondersteunend personeel raakt overspannen, luidde de kritiek in een bewogen vergadering.

Concrete oplossingen voor deze bestaande problemen stonden niet expliciet in het plan voor de toekomst en daarom dreigde een unanieme tegenstem. Het College van Bestuur besloot daarom het Strategisch Plan voorlopig terug te trekken. Intussen zegt Aarts ‘keukentafelgesprekken’ te hebben gevoerd met de afzonderlijke fracties en hij denkt dat instemming in december alsnog haalbaar is.

Het ging er hevig aan toe in de vergadering over het Strategisch Plan van afgelopen 16 november. U kwam geagiteerd over toen bleek dat de leden van de medezeggenschap nog flink wat te wensen over hadden. Ik begreep dat jullie de leden zelf nadrukkelijk hadden gevraagd om mee te denken over wat er nog ontbrak. Vanwaar dan de boosheid?

“Ik was teleurgesteld, dat geef ik toe. We hadden er inderdaad om gevraagd en ik ben ook blij met de kritiek en de wensen die de studenten- en medewerkersfracties hebben geformuleerd. Het was alleen dat de discussie zich op een bepaald moment vernauwde tot het praten over KPI’s (kritische prestatie indicatoren, DR) terwijl het daar wat mij betreft niet primair om gaat. Wanneer wij als leden van het College van Bestuur het hebben over 1000 studenten meer per jaar, dan is dat een streefgetal en geen ‘target’. Hetzelfde geldt voor het afleveren van een gepromoveerde per jaar voor hoogleraren. Het zegt iets over waar het idealiter naartoe kan gaan, maar het is niet absoluut bedoeld. Daarbij zien we ook wel in dat wij hier en daar beter hadden moeten communiceren. Wanneer we afzonderlijk met de fracties van de U-raad praten, zoals we recent hebben gedaan, blijkt dat ze eigenlijk zeggen: we zijn het grotendeels eens met de inhoud van het Strategisch Plan, we maken ons alleen zorgen om een aantal kwesties die nu spelen. Dat we daar nu al volop mee bezig zijn, hadden we meer zichtbaar kunnen maken.”

Op welke manier zijn jullie daarmee bezig?

“De recente herstructurering van het ondersteunend personeel, bekend onder de naam BEST, heeft veel gevraagd van de capaciteit en flexibiliteit van medewerkers. Over het algemeen is deze herstructurering heel goed gegaan en daarvoor verdienen de medewerkers absoluut een pluim. Het betekende wel dat er meer werk moest worden gedaan door minder handen. Wanneer we dan nu gaan spreken over groei, is het ook logisch dat tegen mij wordt gezegd: ‘Ho eens even, vriend, als we ook nog eens gaan groeien, groeien wij dan nu ook mee?’ Het antwoord is: ja! Natuurlijk moeten de diensten evenredig meegroeien als het studentenaantal groeit. En wat daarbij moet gezegd, is dat de ondersteunende diensten in 2018 een financiële injectie krijgen waarmee ze naar eigen inzicht bestaande knelpunten kunnen oplossen. Die zal substantieel zijn, en ga er maar vanuit dat die er komt.”

Geldt dat ook voor docenten van de wetenschappelijke staf?

“Zeker, bij groei zal het docentencorps proportioneel meegroeien. Daarnaast werken we aan beleid waarmee er meer waardering komt voor onderwijs. De focus ligt nog steeds op onderzoek, en onderwijs wordt vaak gezien als een last, maar we moeten af van het idee van ‘onderwijslast’. We moeten naar ‘onderwijslust’.”

En hoe zorgen jullie ervoor dat al die studenten nog ergens kunnen werken en hun fiets kunnen stallen?

“Het Onderwijs- en Zelfstudiecentrum is bijna klaar, al moet over de naam nog worden gesproken. Ik denk op dit moment eerder aan ‘Education Experience Center’. Daarin komen twee multifunctionele zalen. Die gaan een paar dagen van de week gebruikt worden voor digitaal toetsen, maar de rest van de tijd zijn ze vrij voor zelfstudie. Dat gaat om 500 à 600 plaatsen. In totaal biedt het OZC zeker 1000 extra studentenwerkplekken. Met fietsenstallingen zijn we ook bezig geweest. Er zijn er 300 bijgekomen en rondom het OZC kunnen straks ook fietsen worden neergezet.”

De nieuwe FNV-vakbondsfunctionaris op de campus, Fons Naus, verwoordde onlangs een kritiek die vaker te horen is: hoe kan het dat de universiteit enerzijds met het ‘Tilburgse Onderwijs Profiel’ streeft naar kleinschaligheid en kwalitatief hoogstaand onderwijs, terwijl het Strategisch Plan weer kwantitatieve groei als uitgangspunt neemt. Is dat niet tegenstrijdig?

“Dat lijkt misschien zo, maar toch liggen ze in elkaars verlengde. De kleinschaligheid is ook een ‘unique selling point’ waarmee we kunnen groeien en de toekomst veilig kunnen stellen. Natuurlijk ben ik me er ook bewust van dat de recente NSE–enquête laat zien dat snel groeiende universiteiten minder waardering krijgen van studenten. We moeten dus steeds de balans zien te houden. Het is namelijk ook ondoenlijk voor een universiteit om zomaar een heleboel extra mensen aan te nemen: wat als de groei tegenvalt? We zullen voortdurend moeten bijsturen en opschalen wanneer nodig. Reken er maar op dat we dat op een goede manier gaan doen.”

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.