Universitair personeel wil meer geld voor onderwijs

Universiteitsmedewerkers vinden dat de Tweede Kamer meer moet investeren in wetenschappelijk onderwijs. De huidige onderwijsbegroting is te schamel. Daarbovenop komt nog de bezuiniging van 183 miljoen euro op onderwijs. ‘De maat is vol’, volgens de medewerkers.

Dus startte de actiegroep WOinactie een petitie, ondertekend door ongeveer 5.000 universiteitsmedewerkers (wetenschappers en ondersteunend personeel). Vandaag komen zij in Den Haag bijeen om de petitie te overhandigen aan de Vaste Kamercommissie Onderwijs. Ter gelegenheid van het Sinterklaasfeest nemen ze ook maatbekers met chocolademunten ‘De Maat is Vol’ mee.

In navolging van de basisschoolleerkrachten die in oktober staakten, pleiten ook universitair medewerkers nu dus voor meer geld. Om precies te zijn: meer investeringen in wetenschappelijk onderwijs en in het behoud van de verwevenheid met het wetenschappelijk onderzoek. De bezuinigingen moeten van tafel, en de vrijgekomen gelden uit het leenstelsel moeten geheel worden besteed aan meer docenten. Volgens de actiegroep zijn minstens 4.000 docenten nodig om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen en de zeer hoog opgelopen werkdruk te verlagen. Actiegroep WOinactie krijgt steun van de vakbonden FNV en de VAWO.

Rens Bod, hoogleraar Computationele en Digitale Geesteswetenschappen aan de UvA en initiatiefnemer van de actiegroep WOinactie, zegt dat investeringen nodig zijn in universitair onderwijs én onderzoek. En niet ten koste van elkaar, zoals nu gebeurt. De nieuwe regering investeert wel in onderzoek, maar geeft in totaliteit minder uit aan universiteiten. “De afgelopen jaren is het bedrag dat per student beschikbaar is met een kwart gedaald, terwijl de studentenaantallen bijna zijn verdubbeld.” 

“Wat dreigt zijn massalere colleges, minder contacturen en minder begeleidingstijd per student”

Volgens de hoogleraar laat dit regeerakkoord WO-instellingen nóg meer met elkaar concurreren. Dat leidt volgens Bod tot een tekort aan universitaire docenten, meer werkdruk en een afname van de kwaliteit van het wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. “Wat dreigt zijn massalere colleges, minder contacturen en minder begeleidingstijd per student.”

Tijdens het aanbieden van de petitie zal een groep universitaire medewerkers een mobiele werkplek inrichten op het Plein in Den Haag. ‘Wanneer moeten zij anders die artikelen en aanvragen schrijven, het onderwijs voorbereiden, werkstukken, tentamens en scripties begeleiden en nakijken en ook nog de administratie bijhouden?’ besluit Bod.

Coalitie

De coalitie heeft het er maar druk mee. Basisscholen en universiteiten willen geld zien. Voor onderzoek en onderwijs, voor lerarensalarissen en om de hoge werkdruk tegen te gaan. De kans dat er extra geld vrijkomt, lijkt nihil. Waar de oppositie de deur op een zeer klein kiertje houdt, lijkt de coalitie achter haar besluit te blijven staan. VVD-kamerlid Rudmer Heerema: “Ik heb het idee dat zodra er een begroting ligt, anderen denken dat die moet worden opgetuigd met nog meer uitgaven. Er is extra geld voor het primair onderwijs, daar gaan we mee aan de slag.” De bezuiniging van 183 miljoen euro is nodig vanwege een oud tekort op de begroting van het Ministerie van Onderwijs, oordeelt het kabinet.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.