Monitor Vrouwelijke Hoogleraren, geen goed nieuws

De Monitor Vrouwelijke Hoogleraren 2017 is uit. Schiet het op met het aantal vrouwen in de wetenschappelijke top? Nee, het schiet niet op. Mooier kunnen we het niet maken.

Dit jaar heeft de monitor iets nieuws. Ze berekenen wat het aan productieverlies kost omdat geslaagden niet doorstromen naar de functie waar zij eigenlijk gezien hun capaciteit en vooropleiding wel terecht zouden moeten komen. Bij elke stap op de carrièreladder verliest de wetenschap vrouwelijk talent. Dat verlies is in 2016 ongeveer 68 miljoen euro.

De groei naar gelijke aantallen hoogleraren is nog steeds miniem. Het landelijke groeipercentage onder de vrouwelijke hoogleraren was 1,2%. Rekening houdend met de gemiddelde groei van de afgelopen 10 jaar, bereiken we in 2051 de 50% vrouwelijke hoogleraren. Het percentage vrouwelijke afstudeerders ligt in Nederland nog altijd ruim boven de 50%. Vervolgens neemt het aandeel vrouwen in elke opeenvolgende functiecategorie drastisch af. Van de universitair docenten is in 2016 ongeveer 1 op de 3 vrouw, van de universitair hoofddocenten is dat ongeveer 1 op de 4 en van de hoogleraren is slechts ongeveer 1 op de 6 vrouw. 

In 2016 is het percentage vrouwen in academisch management licht teruggelopen van 22,4% naar 21,9%. Men bezuinigde wel: Bij de universiteiten daalde de totale omvang van het academisch management van 99 fte in 2015 naar 95,3 fte in 2016.

Maar hoe doet Tilburg het? Het totaal aan fte (full time eenheden) hoogleraren daalde en het aantal mannelijke hoogleraren nam af. Dit leidde tot een stijging in het percentage vrouwelijke hoogleraren. Tegenover Nijmegen waar wel een gedegen stijging is, steken we schraal af. Let wel: het gaat om de cijfers van 2015 en 2016. We blijven daarin gelijk op het aantal vrouwelijke hoogleraren en blijven op de negende plek van de veertien gemeten universiteiten. De prognose van de monitor is dan ook dat Tilburg haar streefcijfer van 25 procent hoogleraren in 2020 niet gaat halen. De monitor voorspelt op grond van afgelopen jaren dat we zullen blijven steken rond de 20 procent.

Maar doen we het dan nergens goed? Jawel, we doen het goed bij de promovendi: waar elders het aantal vrouwelijke promovendi lager is dan de mannelijke, is het in Tilburg omgekeerd. In 2015 hadden we 131 vrouwen tegen 121 mannen en in 2016 hadden we 143 vrouwen tegen 120 mannen. Er is hoop voor de toekomst.

 

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.