Wie kijkt of de filosofie te weinig divers is?

Landelijke krant meldt: commissie onderzoekt diversiteit Tilburgse opleiding filosofie. Wie weet hier meer van?

Kiki Kolman schreef in dagblad Trouw dat Nederlandse filosofieopleidingen zich wat beginnen aan te trekken van een artikel in New York Times. Filosofen Jay Garfield en Bryan van Norden stelden hierin dat filosofie-faculteiten te veel focus hebben op de Westerse filosofie die gedomineerd wordt door witte mannen. Wel besproken worden veel Europeanen als Plato, Kant en Nietzsche, maar er is nauwelijks aandacht voor het Oosterse of Afrikaanse denken, noch voor feministische en postkoloniale theorie. Studenten van de Radboud Universiteit Nijmegen en van de Vrije Universiteit organiseerden een masterclass en een petitie. Verschillende opleidingen, zoals die van de Erasmus Universiteit, hebben een ‘diversity officer’ aangesteld. Ook Tilburg bleef niet achter: een commissie is ingesteld om het curriculum onder de loep te nemen.

Dat is nieuw voor ons! 

Ter bevestiging spoeden wij ons naar het gangetje in het Dante-gebouw waar de filosofen bivakkeren. Aan het eind wel een paar jonge docenten en promovendi: Ja, natuurlijk, de canon van de filosofie, die is nogal wit, geven ze grif toe, maar een heuse commissie, daar hadden ze nooit van gehoord. Mocht iemand het weten, dan moest het Amanda Cawston zijn, die politieke filosofie en ethiek doceert. En die blijkt toevallig wel in huis te zijn. Mooi, snel uitsluitsel dus, zou je denken.

Ze hoort het verhaal aan: ja, ze houdt zich wel bezig met diversiteit van de opleiding, maar neen, van zo’n commissie weet ze niet. Op de gang staan we dus intussen met z’n drieën te delibereren over waar Trouw dan op gedoeld heeft. En er komt nog iemand bij: vice-decaan onderwijs van TSH en wetenschapsfilosoof Herman de Regt, die net arriveert. Kan hij ons helpen? Helaas, toch niet. Behalve dan dat de opleiding nu eenmaal een duidelijke en bewuste keuze heeft gemaakt voor de Westerse filosofie: “Dat is al moeilijk genoeg. Natuurlijk zijn er andere vormen van filosofie, maar die vallen buiten onze expertise. Al is niet gezegd dat er in de toekomst iemand komt die zich wel profileert op dit gebied.”

Wel wordt geprobeerd om vrouwelijke filosofen zoveel mogelijk een plek te geven in het curriculum, maar dat, moeten we weten, is makkelijker gezegd dan gedaan: “We moeten rekening houden met mentaliteit en maatschappelijke factoren.” Feit is dat vrouwelijke filosofen nu pas echt aan de weg timmeren. In vorige perioden schreven en publiceerden ze minder door een achtergestelde positie. De vraag is wie er heeft gezorgd voor een fundamentele ontwikkeling in de filosofie en de kans is dan kleiner dat het een vrouw was. Duidelijk. 

Maar ja, nog geen idee of die commissie bestaat en wie erin zitten…

We mailen dus met filosoof Martine Prange, die zich ook bezig houdt met diversiteit. En we nemen ook maar gelijk contact op Trouw-auteur Kiki Kolman. Die laat weten per mail dat ze sprak met universiteitswoordvoerder Tineke Bennema. Die gaf haar de informatie. We bellen vervolgens met Tineke en zij antwoordt: “Ik ga het uitzoeken.”

Dan volgt opeens het verlossende antwoordt van Martine Prange per e-mail. Er is een commissie! “Dat zijn Amanda Cawston en ik. Wij zullen hier binnenkort mee beginnen.”

Geen mythe dus, maar waarheid! Maar wist Amanda Cawston dat ook? 

Weer terug naar het departement Filosofie dus, ter bevestiging. Ze wist niet dat ze deel uitmaakte van een commissie.  ‘But I’m happy to do so.’

Martine Prange liet hierop weten dat reeds een aantal maanden geleden is besloten dat Cawston en zij samen het curriculum op ‘diversity’ zullen doornemen, maar dat hier niet direct sprake was van een curriculum commissie: “Dat zal de verwarring zijn.”

Mysterie opgelost!

 

Extra informatie

Herman de Regt stuurde ons nog  de informatie voor Trouw die hij samen met filosoof Wim Dubbink via Tineke Bennema verstrekte. Hierin werd inderdaad gesproken van ‘een commissie’. Verder zegt deze informatie dat feministische en postkoloniale theorie van bijvoorbeeld Edward Saïd wel degelijk een rol spelen in de opleiding en dat er diverse cursussen zijn waarin vrouwelijke filosofen centraal staan in de opleiding, van Simone Weil tot Simone de Beauvoir, Judith Butler, Susan Bordo, Virginia Held, Martha Nussbaum en Hannah Arendt.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.