Herhaalonderzoek moet gebruikelijk worden

Om wetenschappelijk onderzoek betrouwbaarder te maken, moet het worden herhaald. De KNAW wil dat dit soort onderzoek ter controle normaler wordt en roept wetenschappers, instellingen, tijdschriften en financiers op tot actie.

Wetenschap bouwt voort op eerder onderzoek, maar de afgelopen jaren blijkt dat onderzoeksresultaten in verschillende wetenschapsgebieden onbetrouwbaar zijn. Herhaalonderzoek zou deze onbetrouwbare studies kunnen ontmaskeren, maar dat soort onderzoek wordt weinig uitgevoerd. Liever dan bestaande onderzoeken van collega’s te checken, gaan wetenschappers voor de eigen eer en glorie met nieuw onderzoek.

Vooruitgang

Vandaar dat de KNAW een lans breekt voor herhaalonderzoek. Uit het vandaag verschenen KNAW-advies Replication studies – Improving reproducibility in the empirical sciences blijkt dat er het nodige mis is. Twee dezelfde onderzoeken leiden vaak tot verschillende resultaten, verslaggeving is gebrekkig en er worden te vaak zwakke onderzoeksmethodes gebruikt. De wetenschappelijke vooruitgang wordt hierdoor belemmerd en onderzoeksgelden verspild. Bovendien kan het ertoe leiden dat patiënten geen goede behandeling krijgen.

Er is in de empirische wetenschap een cultuuromslag nodig. De KNAW roept onderzoekers, onderzoeksinstellingen, financiers en wetenschappelijke uitgevers op er samen voor te zorgen dat herhaalonderzoek makkelijker wordt om te verrichten. Tijdschriften moeten met richtlijnen komen voor het rapporteren van onderzoek en zorgen dat methode en hypothese vooraf vastliggen. Ook moeten ze herhaalonderzoek vaker publiceren. Wetenschappers moeten hulp bieden aan anderen die hun onderzoek willen herhalen. Aan financiers het verzoek meer geld vrij te maken en ook wetenschappelijke instellingen moeten meer waarde hechten aan herhaalonderzoek bij de beoordeling van personeel.

Fraude

Het gebrek aan herhaalonderzoek kan grootschalige fraude faciliteren. Zo wist de voormalig aan Tilburg University verbonden sociaal psycholoog Diederik Stapel (dossier) meer dan vijftig frauduleuze onderzoeken te publiceren, schrijft de KNAW in het advies. Die onderzoeken kwamen ongeschonden door het systeem van peer review en werden niet ontmaskerd door follow-up studies. Daar waren klokkenluiders voor nodig.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.