Rekenkamer: universiteiten komen belofte niet na

Universiteiten en hogescholen beloofden 600 miljoen euro extra in het onderwijs te investeren tussen 2015 en 2017, maar zijn die belofte niet nagekomen. De Rekenkamer stelt vast dat er circa 280 miljoen is geïnvesteerd.

Universiteiten en hogescholen beloofden voorinvesteringen te doen vanwege de gelden die ze tegemoet konden zien door invoering van het leenstelsel. Ze gaven op intussen 860 miljoen euro te hebben geïnvesteerd. De Rekenkamer concludeerde echter dat slechts 280 miljoen voldeed aan de criteria. Zo’n 250 miljoen kwam niet in aanmerking om als voorinvestering  door te mogen gaan. Van de overige 330 miljoen viel niet te achterhalen of het als voorinvestering mocht gelden. De Rekenkamer denkt niet dat het Hoger Onderwijs het toegezegde bedrag van 600 miljoen alsnog kan waarmaken. Bovendien vindt de Rekenkamer dat studenten van de medezeggenschap onvoldoende zijn betrokken bij de allocatie van deze gelden, terwijl dat wel was toegezegd.

Medezeggenschap is ondermaats

In het rapport van De Rekenkamer staat dat een groot deel van de medezeggenschap niet tevreden is over de manier waarop de universiteit ze inlichtte over dit onderwerp. Veertig procent vindt dat ze onvoldoende informatie over de voorinvesteringen ontvingen, 53 procent is ontevreden over de tijd die ze ervoor kregen en zestig procent is niet tevreden over de kennis en expertise die ze bezitten over het thema.

Het Interstedelijk Studentenoverleg (ISO) herkent het beeld dat de Algemene Rekenkamer schetst. De organisatie stelt dat dit het zoveelste onderzoek is waaruit blijkt dat de medezeggenschap het nakijken kreeg: ‘Goede medezeggenschap komt niet uit de lucht vallen. Daar is goede ondersteuning en voldoende ruimte voor nodig’, laat het ISO weten in het persbericht over de voorinvestering. Bob van Soolingen, bestuurder bij het ISO, vindt dat universiteiten nu hun verantwoordelijkheid moeten pakken. “Een aantal universiteiten steekt haar kop in het zond. Ze komen gemaakte afspraken niet na.”

Studentenfracties Tilburg

Ook in Tilburg kwamen er kritische geluiden van de medezeggenschap destijds. Daphne van Os, van Fractie SAM, vroeg in de universiteitsraad waarom de uitgaven van het vrijgekomen geld niet uitvoeriger werden besproken in de faculteitsraden: “Dan kunnen studentenfracties advies geven, en nemen wij dat advies over.” Even later stemden de studenten in met de begroting, en dus met de besteding van het vrijgekomen geld, maar van Os was duidelijk: “Ik betreur de gang van zaken. ‘Nee’ stemmen was vandaag geen mogelijkheid.”

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.