Steeds meer geld naar externe partijen

Universiteiten krijgen steeds meer geld, maar zijn sinds 2012 nauwelijks méér geld gaan uitgeven aan onderwijs. De uitgaven aan eigen onderzoek zijn zelfs gedaald. Het geld gaat op aan kosten die universiteiten moeten maken om voor derden te werken, zoals overheden en bedrijven.

Dat blijkt uit onderzoek van het Rathenau Instituut. Uit de cijfers blijkt dat er een kloof is tussen de rekenmodellen die het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hanteert en de uitgaven van universiteiten in de praktijk.

Universiteiten worden aangemoedigd opdrachten van derden binnen te halen. Dat vergroot de kans op wetenschappelijke doorbraken. De inkomsten van universiteiten zijn sinds 2008 verdubbeld door deze samenwerkingen: van 0,8 miljard naar bijna 1,8 miljard euro in 2016. Het probleem is alleen dat de kosten ook oplopen. De gemiddelde eigen bijdrage voor universiteiten is 74 eurocent per ontvangen euro. In 2016 komt dat neer op 1,3 miljard euro aan gemaakte kosten.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.