Wat heeft ‘dry January’ opgeleverd?

Veel mensen volgden de trend en hielden een ‘Dry January’. Maar wat zijn eigenlijk de effecten van zo’n alcoholloze maand? De Tilburgse wetenschapper Rob Bovens onderzocht het.

Het is een uit Engeland overgewaaide trend: een maand niet drinken om te herstellen van de decemberkater en het nieuwe jaar gezond te beginnen. In ons eigen land kennen we sinds enkele jaren de populaire actie IkPas. IkPas start niet op de eerste dag van het nieuwe jaar maar op 10 februari, direct na een andere feestperiode waarin een aanleiding snel gevonden is: carnaval.

Vorig jaar deden bijna elfduizend mensen mee aan IkPas. Dat is een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. De zelfverkozen drooglegging is dus duidelijk een trend. Maar heeft het ook zin om een maand niet drinken? Rob Bovens, als onderzoeker verbonden aan Tranzo, volgde duizenden IkPas-deelnemers om de effecten van een alcoholpauze in kaart te brengen.

Quick wins

De positieve effecten van een alcoholloze maand zijn snel voelbaar. Bovens noemt deze effecten ‘quick wins’. Deelnemers rapporteerden al na een paar weken dat ze beter sliepen (40 procent), zich fitter voelden (65 procent) en afvielen (20 procent). En nog een voordeel: bijna 40 procent van de deelnemers gaf aan geld te besparen.

Jojo-effect

Bovens onderzocht ook de langetermijneffecten van een maand niet drinken. Heeft het wel zin om een tijdje te stoppen met drinken als je daarna toch weer aan de zuip gaat? Ga je er niet alleen maar méér van drinken, zoals na een streng dieet? “Dat is duidelijk niet het geval”, zegt Bovens. “Veel mensen zijn bang voor een jojo-effect, maar dat hebben we niet gevonden. Wat dat betreft lijkt alcohol de uitzondering op de regel.”

Van een tijdelijke alcoholpauze ga je op de langere termijn juist minder drinken, blijkt uit Bovens’ onderzoek. Zes maanden na de onthoudingsmaand dronk 70 procent van de deelnemers minder alcohol dan vóór hun deelname aan de IkPas-actie. Het gemiddelde aantal drankjes per week was aanzienlijk gedaald: van 14,2 naar 9,8 glazen. Een ‘droge’ maand lijkt dus een goede manier om ongezonde drinkgewoonten te doorbreken. Volgens Bovens is dat de grootste winst van een maand niet drinken. “Mensen worden zich meer bewust van hun drinkpatronen.”

Gezellig

Mensen doen om verschillende redenen mee aan IkPas. “Sommige deelnemers zien het als een persoonlijke uitdaging, anderen willen afvallen of een sportieve prestatie leveren”, zegt Bovens. “Er zijn allerlei argumenten te bedenken. Zat mensen vinden dat ze te veel drinken en willen er iets aan doen. Juist het gevoel dat heel veel mensen stoppen, dat je het samen doet, maakt het makkelijker vol te houden. Dat is één van de succesfactoren van de actie.”

Uit Bovens’ onderzoek blijkt dat het wel degelijk zin heeft om een maand geen alcohol te drinken. Je slaapt beter, je voelt je fitter, je valt af, je bespaart geld en je ontwikkelt gezondere drinkpatronen. En net als samen drinken, kan samen stoppen best gezellig zijn.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.