Onenigheid in U-raad: CvB spreekt alleen nog Engels als het nodig is

Onenigheid in U-raad: CvB spreekt alleen nog Engels als het nodig is

Het College van Bestuur spreekt voortaan Nederlands in de Universiteitsraad. De internationale fractie betreurt dat: geeft het bestuur van Tilburg University daarmee geen verkeerd signaal af?

Het College van Bestuur (CvB) zal wel overschakelen op het Engels als er aanwezigen zijn die de Nederlandse taal niet begrijpen. Op dit moment spreken rector magnificus Emile Aarts en collegevoorzitter Koen Becking tijdens de U-raad altijd Engels. Ook als iedereen in de zaal Nederlands spreekt. Dat is gek, vindt het bestuur. Het CvB zal daarom voortaan geen Engels meer spreken als alle leden van de vergadering Nederlandstalig zijn. Dat werd gisteren bekendgemaakt tijdens het Dagelijks Bestuur.

Dezelfde middag plaatste de internationale fractie TiU International een bericht op Facebook, waarin het besluit ‘verdrietig nieuws’ wordt genoemd. Engels is tenslotte de lingua franca binnen de academische gemeenschap, zo valt in het bericht te lezen, en onze universiteit wil in de komende jaren verder internationaliseren.

Ontgoocheling

Het besluit van het bestuur om niet langer Engels te spreken tijdens de Universiteitsraad, komt voor de internationale fractie onverwachts. ‘Apparently they find it too difficult’, schrijft TiU International op haar Facebook-pagina. Een emoticon met opengesperde ogen moet duidelijk maken dat de ontgoocheling bij de internationale fractie groot is.

TiU International-lid Tobias Klein, afkomstig uit Duitsland, legt telefonisch aan Univers uit waarom zijn fractie het besluit betreurt. “Ons standpunt is altijd geweest dat we inclusief moeten zijn. Dat het bestuur van onze universiteit Engels spreekt, is daarbij van belang”, zegt hij. Op dit moment is Klein het enige internationale lid van de Universiteitsraad. Voor alle overige leden is Nederlands of Vlaams de moedertaal. “Ik beheers de taal wel passief, ik kan het redelijk verstaan”, aldus Klein. “Maar het gaat hier niet zozeer om mij. Het gaat erom dat je elkaar tegemoetkomt, dat je inclusiviteit nastreeft. Er zijn andere internationale medewerkers die zich aan willen sluiten bij de fractie, maar die voelen zich op deze manier niet welkom.”

Het staat de studenten en medewerkers die deel uitmaken van de Universiteitsraad vrij om zelf te kiezen of ze Nederlands of Engels spreken. Alleen het bestuur spreekt de overige leden van de U-raad altijd toe in het Engels. “Dat hebben we jaren geleden zo afgesproken”, zegt Klein. “Wij zijn altijd erg blij geweest met die afspraak. We vinden het jammer dat het bestuur nu overschakelt op het Nederlands. Wat ik vooral zorgelijk vind, is dat het niet eerst met mij is besproken. Het is ons simpelweg medegedeeld.”

Vreemd

Tineke Bennema, de woordvoerder van de universiteit, zegt dat er geen sprake is van een wijziging van het taalbeleid. “Er is alleen besloten dat tijdens vergaderingen waarin iedereen Nederlands spreekt, het bestuur voortaan ook Nederlands spreekt”, zegt ze. Ze noemt de raadsvergadering van gisteren als voorbeeld: “Alle leden van de vergadering spreken dan in het Nederlands, alleen het bestuur spreekt Engels. Dat voelt gek. In zulke gevallen spreekt het bestuur daarom voortaan in het Nederlands, net als de rest.” En als in de toekomst een internationale student of medewerker aanschuift in de Universiteisraad die—in tegenstelling tot Tobias Klein—de Nederlandse taal niet begrijpt? “Dan zal het CvB Engels spreken”, aldus Bennema.

De studentenfracties SAM en Front kunnen zich grotendeels vinden in het besluit van het CvB. “Als iedereen Nederlands verstaat is het een beetje gek om Engels te praten, dus we zijn er oké mee dat er Nederlands wordt gesproken door het CvB wanneer iedereen dit verstaat”, laat Rosa de Weert van fractie Front weten. “Maar zodra er een persoon is die dit niet verstaat, ongeacht of diegene in de raad zit of op de publieke tribune, dan moet er Engels worden gesproken door het CvB.” Front is bovendien van mening dat de notulen Engelstalig moeten zijn.

Daphne van Os van fractie SAM noemt het ook vreemd dat het CvB tijdens raadsvergaderingen in het Engels spreekt als alle partijen in het Nederlands communiceren. “Het is misschien het beste om een wat meer eenduidig beleid binnen de Universiteitsraad te hanteren, ofwel Engels ofwel Nederlands.” Maar, voegt Van Os toe: “Wij zijn wel van mening dat medezeggenschap voor iedereen toegankelijk moet zijn: international of niet. Dus als er voor de Nederlandse voertaal wordt gekozen, dan hopen wij op een goed alternatief dat internationals in staat stelt om op hoog niveau mee te kunnen vergaderen.”

Gesprek

Tobias Klein laat weten dat de internationale fractie zich niet zomaar bij het besluit neerlegt. “We hebben aangegeven dat we het er niet mee eens zijn, en we hebben voorgesteld om er eerst over in gesprek te gaan.” Volgens Klein is het volkomen begrijpelijk dat de voertaal Nederlands is in een vergadering met uitsluitend Nederlandstaligen. Het probleem is dat de U-raad, waar Klein deel van uitmaakt, niet uitsluitend uit Nederlandstaligen bestaat. “Nederlands is niet mijn moedertaal”, zegt hij. “Ik beheers de taal onvoldoende om complexe discussies in het Nederlands te kunnen volgen, of daaraan deel te kunnen nemen.”

De eerstvolgende Universiteitsraad vindt plaats op vrijdag 9 februari. Zoals het er nu voorstaat, zullen Emile Aarts en Koen Becking tijdens die vergadering Nederlands spreken.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.