Akkoord over ambitieus actieplan

De universiteitsraad heeft vrijdag unaniem ingestemd met een veelbelovend actieplan van het College van Bestuur. Over de hele linie – van onderwijs tot onderzoek, van databescherming tot Open Science – moet Tilburg University de komende vier jaar winst boeken.

Het actieplan geeft gevolg aan het Strategisch Plan 2018-2021. De overkoepelende strategie werd in het najaar besproken en riep de nodige discussie op bij de medezeggenschapspartijen. Er rezen vragen bij de groeiambitie die rector Emile Aarts en collegevoorzitter Koen Becking hierin formuleerden. De belofte van het College van Bestuur dat het actieplan dat volgde in februari meer concreetheid zou verschaffen, stelde de critici destijds gerust. Het actieplan lag vandaag ter tafel bij de universiteitsraad. En ook dit plan kreeg vandaag goedkeuring van alle medezeggenschapspartijen in de universiteitsraad. Aarts ziet het als ‘een mijlpaal’ in zijn rectoraat.

Weerstand

Hiermee is niet gezegd dat de medezeggenschapspartijen akkoord gingen zonder enige weerstand te bieden. Daarvan getuigden de soms felle discussies in de vergaderingen gedurende de aanloop naar deze universiteitsraad. Vooral Hans Haans (fractie Onafhankelijken) volhardde in zijn strijd om zwart-op-wit te krijgen dat docenten en ondersteunend personeel mee profiteren en niet ten onder gaan aan de groei. Hij bracht de rector zelfs tot vloeken in de raad, maar resultaat is wel dat het actieplan nu expliciet melding maakt van ‘een carrièrepad voor docenten’, die willen kunnen opklimmen en waardering krijgen. Ook zagen de fracties Onafhankelijken en TiU International erop toe dat verschillende garanties duidelijk werden vermeld. De staf moet bijvoorbeeld evenredig blijven meegroeien met het studentenaantal.

Het lukte de partijen niet het CvB ook zover te krijgen om in het actieplan op te nemen dat nieuwe docenten standaard voor vier jaar worden aangenomen, in plaats van twee. Aarts vond het hiervoor ‘te vroeg’ en wil eerst de uitkomsten afwachten van een pilot onder veertig docenten.

Meer dan onderwijs

Het actieplan behelst overigens veel meer dan onderwijs. Het gaat inderdaad om het uitrollen van het Tilburgse Onderwijs Profiel (TOP, of TEP in het Engels) en het Digital Education Enhancement Program (DEEP), maar ook het opschalen en stroomlijnen van wetenschappelijke activiteiten, het binnenhalen van onderzoekbeurzen, het stimuleren van ‘diversiteit’ en gendergelijkheid, ‘Open Science’ en ‘sociaal ondernemerschap’. Aan bod komt tevens het uitbreiden en verduurzamen van de ‘living campus’ en de ‘Tilburg Education Boulevard’; en het optuigen van een ‘leadership competency development program’, een programma om medewerkers – op elk niveau – bij te scholen in moderne vormen van leiderschap. Het actieplan geeft bij al deze doelstellingen indicaties over te nemen acties en verwachte resultaten.

TIAS Business School

Een frappante actielijn in het plan is dat Tilburg University opnieuw gaat kijken naar de relatie met TIAS Business School, waar (post)academisch onderwijs dan wel ‘professional learning’ wordt geboden aan professionals uit het bedrijfsleven en overheid. TIAS is op de campus gevestigd, maar opereert relatief autonoom, al is de universiteit wel grootaandeelhouder. Hoewel de universiteitsraad enkele jaren geleden nog besloot de banden met TIAS te laten vieren, zegt het actieplan nu dat de ‘synergie’ moeten worden vergroot. Er wordt over nagedacht om TIAS-stafleden bij de faculteiten onder te brengen en andersom TIAS verantwoordelijk te maken voor het uitbaten van universitair onderwijs aan professionals uit de private en publieke sector.

Voor raadsleden Hans Haans en Tobias Klein kwam dit voor als ‘een draai van 180 graden’, om laatstgenoemde te citeren. Hun partijen waren toen al geen voorstander van een verwijdering tussen TIAS en TiU, dus met de globale richting naar een grotere synergie in het actieplan konden ze leven. Ze vinden wel dat een ‘draai’ als deze niet bijna ongezien kan plaatsvinden als een van de vele punten in het actieplan. Daarom dwongen ze af dat het CvB een aparte memo opstelt over TIAS ter instemming op een later moment.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.