Bij het overlijden van Ruud Lubbers

Ruud Lubbers, de oud-minister president die vandaag overleed, was belangrijk voor Tilburg University. Er is dan ook een ‘benkske’ op de campus naar hem vernoemd. De huidige collegevoorzitter Koen Becking, aangesteld door Lubbers, schrijft hier wat Lubbers betekent voor de universiteit en voor hem persoonlijk.

Vergis ik mij niet, dan was de toespraak van Ruud Lubbers bij de opening van ons academisch jaar in 2014 een van zijn laatste publieke optredens. De kwetsbaarheid van een 75-jarige met zo’n rijk leven vol betrokkenheid, visie en verantwoordelijkheid was voor ons allen zichtbaar en voelbaar.

Hij hield echt van onze universiteit. Als Rotterdammer en econoom was Ruud Lubbers oprecht trots op Tilburg. Hij koos destijds na zijn indrukwekkende politieke loopbaan heel bewust voor een hoogleraarschap in 013 en niet voor 010. Zijn rake anekdotes over die keuze heeft hij met menigeen gedeeld.

Bij de opening van het academisch jaar spreekt hij over het belang van het thema van dat jaar, het regionaal bestuur, in het bijzonder gericht tot zijn goede vriend, jurist en staatsrechtgeleerde professor Ernst Hirsch Ballin. In zijn pleidooi maakt Lubbers nog maar eens duidelijk waarom duurzaamheid en rechtvaardigheid zo ontzettend belangrijk voor hem zijn. Vluchtelingen zijn sterke mensen, zei Hirsch Ballin in zijn bijdrage eerder die middag. Want ook daarvoor had Ruud een grote passie bij de stichting Vluchteling Studenten.

De universiteit zocht in 2012 een nieuwe collegevoorzitter. Ruud Lubbers was ruimschoots te laat op de afspraak met de selectiecommissie op het kantoor van de Utrechtse headhunter. De reden was dat zijn – een van de eerste vermoed ik – (semi-) elektrische auto dienst weigerde. Die elektrische auto bleef in de jaren daarna een rol spelen in mijn herinneringen na zijn vertrek – enige jaren later. Hij was het immers die, geheel in stijl met zijn groeiende passie voor de millennium-doelstellingen, in een van die eerste zuinige auto’s bleef rijden.

Daarvoor had hij wel stroom nodig. Stroom die hij kreeg door zijn auto pontificaal de campus op te rijden, tot voor het kantoortje van de beveiligers, een stroomkabel uit zijn kofferbak te pakken, en die enkele meters verderop in het stopcontact te steken. Na de vergadering wandelde hij met zichtbaar plezier weer midden over de campus terug en voltrok het ritueel zich in omgekeerde volgorde.

Ik ben Ruud Lubbers ook persoonlijk veel dank verschuldigd. Niet alleen voor het vertrouwen dat hij mij gaf door mij namens het stichtingsbestuur aan te stellen als collegevoorzitter. Zeker ook door zijn ervaringen en kennis met mij te delen, op kantoor, bij hem thuis in Rotterdam of in zijn vakantiehuis. Warme herinneringen zijn het, leerzaam voor een beginnend universiteitsbestuurder.

Vlak bij de plek waar hij graag zijn auto parkeerde, deden wij hem bij zijn afscheid een Tilburgs Benkske cadeau. Een blijvende herinnering, een plek voor ontmoeting, een broodje of een goede anekdote, midden op onze mooie groene campus.

Zijn woorden bij de opening dat jaar zijn vol dankbaarheid, over de mooie jaren om op terug te kijken. Niet alleen als toezichthouder, maar ook als hoogleraar globalisering. Hij noemde in het bijzonder TIAS, onze business school, onze theologische faculteit, Paus Fransiscus als Godsgeschenk en de jongere generatie die weer meer oog had voor levensbeschouwing en spiritualiteit. Niet alles ging goed, zei hij. Nexus, dynamisch begonnen, moest nu na twintig jaar, waarbij hijzelf zeer betrokken was, nadenken over zijn eigen toekomst.

Ruud Lubbers sloot af met woorden van wijsheid. ‘Als ik nu als 75-jarige het nieuws volg’, zei hij, ‘word ik vaak somber.’ Hij herinnerde ons die middag daarom graag aan de laatste zin van het Handvest van de Aarde: ‘de vreugdevolle viering van het leven – dat is wat ik u allen toewens.’

Onze gedachten zijn bij Ria en de kinderen, kleinkinderen, vrienden en bekenden. Als universitaire gemeenschap zijn wij Ruud Lubbers dankbaar voor zijn betrokkenheid en inzet in al die jaren. 

Koen Becking, collegevoorzitter Tilburg University 

Lubbers en Becking

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.