Klokkenluiders lijden onder psychische klachten

Klokkenluiders kampen met grote psychische problemen. De gevolgen van het melden van misstanden zijn voor hen vaak dramatisch. Dit blijkt uit onderzoek van Tilburg University.

Zo’n vijfenveertig procent van de klokkenluiders heeft te maken met ernstige psychische klachten, zoals angst- en depressiesymptomen. Circa tachtig procent kampt met zeer negatieve effecten voor werk en inkomen, en bijna vijftig procent met zeer negatieve effecten voor het gezinsleven.

Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van onderzoek onder zevenentwintig Nederlandse klokkenluiders, mensen die misstanden hebben gemeld aan de buitenwereld nadat interne meldingen niets opleverden.

Chronische klachten

Om een goede indruk te krijgen van de ernst van de klachten, is hun psychische gezondheid vergeleken met mensen met dezelfde demografische kenmerken zoals arbeidsongeschikten, kankerpatiënten en mensen zonder lichamelijke ziekten. Ook zijn de klokkenluiders vergeleken met een doorsnede van de Nederlandse bevolking. De klokkenluiders in het onderzoek zijn bereikt via de Expertgroep Klokkenluiders en het (voormalige) Adviespunt Klokkenluiders. 

De klachten zijn even ernstig als bij de vuurwerkramp in Enschede

Bij klokkenluiders komen ernstige psychische klachten ruim zes maal zo vaak voor als bij mensen met dezelfde leeftijd, geslacht en andere demografische kenmerken. Ter vergelijking: hun klachten zijn net zo ernstig als die van de slachtoffers van de vuurwerkramp in Enschede. Het onderzoek toont verder dat circa de helft in het afgelopen jaar in GGz-behandeling is geweest. Ook is gebleken dat mensen die al (veel) langer klokkenluider zijn, in dezelfde mate met zeer ernstige psychische klachten kampen als mensen die recent in die positie terecht zijn gekomen. Dit wijst erop dat veel klokkenluiders te maken hebben met ernstige chronische psychische klachten.

Ondersteuning

Van groot belang voor klokkenluiders is een goede en professionele ondersteuning, maar ook die schiet vaak tekort.

Concluderend stellen de onderzoekers dat er actie ondernomen moet worden, om te voorkomen dat klokkenluiders – zoals nu het geval lijkt te zijn – de prijs betalen voor iets waar de samenleving als geheel grote voordelen van heeft.

Het onderzoek is gepubliceerd in het tijdschrift Psychological Reports en is internationaal het eerste vergelijkende onderzoek naar de psychische gezondheid van klokkenluiders. Het onderzoek werd verricht door Peter van der Velden, Mauro Pecorano, Mijke Houwerzijl en Erik van der Meulen.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.