Studieverenigingen maken vuist tegen groen-blauw verkiezingsgeweld

Studieverenigingen maken vuist tegen groen-blauw verkiezingsgeweld

Het moet afgelopen zijn met de gekte die elk jaar losbarst tijdens de verkiezingsstrijd tussen studentenfracties SAM en Front. Dat schrijven de voorzitters van een grote groep studieverenigingen in een brief aan het universiteitsbestuur. Ze vragen de universiteit om in te grijpen.

De brief is opgesteld en ondertekend door 25 voorzitters van Tilburgse studieverenigingen en studentenorganen. Ze willen daarmee een gezamenlijke vuist maken tegen opdringerige campagnevoerders die tijdens de jaarlijkse medezeggenschapsverkiezingen bezit nemen van de campus.

Gedwongen

De verenigingsvoorzitters schrijven de brief namens hun leden, die de verkiezingstijd als vervelend ervaren. Studenten kunnen zich niet vrij over de campus bewegen omdat ze voortdurend worden aangesproken door campagnevoerders die op agressieve wijze stemmen werven. “Studenten worden bijna van hun fiets getrokken”, zegt Stijn de Kort, voorzitter van studievereniging Magister JFT. “Ze worden drie dagen lang veertig keer per dag gevraagd of ze al gestemd hebben. Er is echt sprake van overlast.”

“Studenten worden bijna van hun fiets getrokken”

De agressieve manier van stemmen werven maakt het studenten moeilijk om een weloverwogen keuze voor een bepaalde partij te maken, stellen de verenigingen. In hun brief aan het College van Bestuur schrijven ze dat studenten worden ‘gedwongen’ om te stemmen. “Het gaat nauwelijks nog om de inhoud”, legt De Kort uit. “Natuurlijk mag iedereen voor zijn eigen partij campagne voeren, maar wat je nu ziet is dat het vooral ‘vrienden van’ zijn die stemmen werven. Je kunt dan als kiezer geen inhoudelijk gesprek aangaan met iemand die om je stem vraagt. Je kunt niet zeggen: oké, leg me dan uit waarom ik op jou zou moeten stemmen. Op die manier schiet campagnevoering zijn doel voorbij.”

Afspraken

De studieverenigingen benadrukken in hun brief dat ze groot belang hechten aan de medezeggenschap, en dat ze vinden dat studentenfracties SAM en Front goed werk verrichten. De kritiek heeft uitsluitend betrekking op de manier waarop de verkiezingen verlopen. Die kritiek is overigens niet nieuw; al jaren klinkt op de campus de roep om verandering. “Dit is een situatie die zich jaar op jaar herhaalt”, zegt Lina Segers, voorzitter van studievereniging Asset.

Enkele jaren geleden gingen SAM en Front met elkaar in gesprek over de uit de hand gelopen verkiezingen. Ze kwamen tot een convenant, waarin afspraken werden gemaakt over de campagnevoering. Zo werd afgesproken dat partijvertegenwoordigers geen stemmen meer mochten werven in de stad of in de trein. Maar die afspraken zijn niet genoeg om het ‘blauwe en groene geweld’ tegen te gaan, blijkt wel uit het verkiezingscircus van vorig jaar. Uit een enquête van Univers bleek dat driekwart van de studenten ontevreden was over de manier van campagnevoeren.

De fracties zijn vorig jaar opnieuw convenantonderhandelingen gaan voeren, om tot strengere afspraken te komen. Maar die onderhandelingen hebben nog altijd niets opgeleverd. “Vanuit de signalen die ik hoor, lijkt het erop dat beide partijen niet willen buigen. En dat lijkt me niet de bedoeling, omdat iedereen weet dat het al jaren overlast veroorzaakt”, aldus Lina Segers.

“SAM en Front komen er samen niet uit”

Noodzaak

De studieverenigingen vinden dat ze die onderhandelingen nu lang genoeg hebben afgewacht. “Sinds vorig jaar wordt er al vergaderd, overlegd en bemiddeld, maar het schiet niet op. SAM en Front komen er samen niet uit”, zegt Stijn de Kort.

Segers legt uit dat de verenigingsvoorzitters zich nu genoodzaakt voelen om iets aan het verkiezingsgeweld te doen. Dat zijn ze verplicht aan hun leden, stelt ze: “Al onze leden vinden het vervelend. In eerste instantie wilden we ons hier helemaal niet mee bemoeien, want de medezeggenschap is niet onze core business. Maar het gaat zo niet langer.”

Minder stemmenwervers

Fractie SAM staat achter de roep om verandering. De partij erkent dat studenten overlast ondervinden van de verkiezingsgekte en vindt dat er nu echt iets moet gebeuren. “Wij vinden dat de verkiezingen drastisch moeten veranderen”, zegt vicevoorzitter Tim Evers. “We hebben het afgelopen jaar heel intensief gesprekken gevoerd met Front om de overlast aan te pakken, maar we zijn er niet uitgekomen.”

SAM herkent zich niet in de kritiek dat beide partijen niet willen buigen. Volgens Evers wil SAM serieuze veranderingen, maar ligt Front dwars: “We hebben niet het gevoel dat Front echt iets wil doen om de verkiezingen te veranderen.”

Evers geeft een voorbeeld. Om de verkiezingsdrukte op de campus te verminderen, wil SAM het aantal stemmenwervers drastisch terugdringen. “Wij willen een maximum van vijftig vertegenwoordigers per partij op de campus.” Maar fractie Front toont zich daartoe niet bereid: “Front hield vast aan negentig vertegenwoordigers per fractie. Maar voor ons is negentig nog steeds te veel. Daarmee pak je de overlast niet aan.”

Ingrijpen

De studieverenigingen willen dat de universiteit zich mengt in de onderhandelingen over strengere afspraken. Volgens SAM zou dat een goede oplossing zijn. “Als twee partijen er niet uitkomen, dan is tussenkomst van een derde partij nodig.”

Fractie Front wil op dit moment niet reageren op het voorstel van de verenigingsvoorzitters om de universiteit bij het probleem te betrekken. “We hebben de brief zelf niet gezien, dus we kunnen er inhoudelijk niet op reageren”, laat algemeen bestuurder studentfaciliteiten Rosa de Weert weten.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.