Waarom SAM en Front niet tot een oplossing kwamen

Front en SAM zijn niet tot een oplossing gekomen om het verkiezingsgeweld in te perken. Zes maanden lang werd intensief onderhandeld over minder stemmenwervers op de campus en het uitdragen van een meer inhoudelijke boodschap. Hoe kan het dat Front en SAM er niet uitkwamen, wetende dat de student zich lastiggevallen voelt door deze manier van campagnevoeren?

Klachten over de agressieve campagnevoering van de twee partijen stapelden zich in de loop der jaren op. Daarom gingen Front en SAM met behulp van faculteitsraden ECCO, Vrijspraak, Dante en Stimulus om tafel zitten om te zoeken naar een oplossing.

Minder stemmenwervers

Het eerste concrete voorstel kwam van Front: een maximum van 135 stemmenwervers per fractie. Plus de eis dat SAM afstand nam van haar nieuwe pijler: de ambitieuze student. De fractie zag te veel raakvlakken met waar Front voor staat: de actieve student. Dat zou veroorzaken dat studenten SAM en Front op inhoudelijk gebied nog moeilijker konden scheiden. Front vond dat niet ten goede komen aan inhoudelijkere verkiezingen.

SAM ging niet akkoord. Ze vonden 135 wervers per fractie te veel en stelden voor het te beperken tot 50. De eis van Front over het terugtrekken van de ‘ambitieuze student’-pijler noemde SAM ridicuul. Ze vonden dat iedere fractie de vrijheid moet hebben om hun verkiezingsprogramma vorm te geven.

Klein slagveld

Na lang beraad kwam ECCO met een voorstel van 90 stemmenwervers per fractie. Ze schreven de fracties: ‘120 stemmenwevers per fractie geven nog steeds overlast. Het zijn er te veel. Wij kunnen niet aan de achterban verkopen dat de verkiezingen nu best mee zullen vallen, omdat er nog maar drie in plaats van vier mensen voor je neus springen als je de campus op probeert te lopen. Hoewel wij heel goed begrijpen dat elke lagere afspraak voor Front een minder groot groen leger op de campus betekent, en dat lastig is te verkopen aan de achterban, kunnen wij niet met een convenant terugkomen waar de partijen nog steeds een klein slagveld aan kunnen richten als de verkiezingen weer beginnen.’

Om de verkiezingen meer inhoudelijk te maken, stelde ECCO voor om Front en SAM stellingen te laten beantwoorden om de verschillen tussen beide fracties uit te lichten. Het voorstel van ECCO viel goed. SAM en Front gingen akkoord met 90 wervers per fractie en ook het beantwoorden van de stellingen was geen probleem. Waarom ging het dan nog mis? Om de pijler van SAM. Die moet weg, zei Front. Dat gaan we niet doen, zei SAM.

Ongeloof

SAM baalt van de stukgelopen onderhandelingen. De fractie pleit al jaren voor minder stemmenwervers tijdens de verkiezingen. Tim Evers van SAM is vol ongeloof dat de onderhandelingen spaaklopen op een pijler: “Natuurlijk is er overlap tussen Front en SAM. We komen beide op voor de student. Die discussie speelt al heel lang. Maar via een debat en het beantwoorden van stellingen kunnen we verschillen laten zien, niet door een pijler in te trekken.”

Los daarvan vindt Evers het bijzonder dat de ene fractie de andere fractie verbiedt een bepaalde invulling te geven aan het verkiezingsprogramma. “Dit hoort helemaal niet op tafel te liggen tijdens onderhandelingen over het inkrimpen van de verkiezingen. Wij gaan toch ook niet zeggen dat onze groene vrienden met 600 man op de campus mogen staan, als ze dan wel van kleur veranderen?”

Luuk van der Pas van Front vindt het belangrijk om de overlast tijdens de verkiezingen te verminderen, maar ziet het inhoudelijker maken van de verkiezingen als eerste stap. “Daarna kunnen we het aantal wervers verminderen.” Front is daarnaast niet zo happig op het inperken van wervers omdat het hoge opkomstpercentage van groot belang is. “Ons opkomstpercentage is het hoogste van Nederland. Het College van Bestuur hecht daar ook veel waarde aan. Dat is hun paradepaardje. We houden dat dus in ons achterhoofd tijdens de onderhandelingen over de verkiezingen. Want als je met te weinig mensen op de campus staat, keldert het opkomstpercentage,” zegt Van der Pas.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.