Met de student uit de regio komt Tilburg University er niet

Met de student uit de regio komt Tilburg University er niet

Tilburg University wil uitgroeien tot een middelgrote universiteit. Maar waar moeten al die nieuwe studenten vandaan komen? Niet uit de regio, want de aanwas van geslaagde vwo’ers in Noord-Brabant krimpt. Als de universiteit meer studenten wil aantrekken, zal de blik verlegd moeten worden naar boven de rivieren en – vooral – naar buiten de landsgrenzen.

Op dit moment richt de werving van de universiteit zich hoofdzakelijk op een straal van 70 kilometer rond Tilburg. De meeste instromende studenten die na het vwo beginnen met een bachelor aan onze universiteit, komen uit de regio. Van de instromers in collegejaar 2016-2017 kwam bijna 60 procent van een middelbare school in Noord-Brabant. De rest kwam uit Limburg (14 procent), Zeeland (4 procent) of een van de overige provincies (22 procent).

Door demografische ontwikkelingen zal het aantal twintigers in Brabant en Limburg de komende tien jaar dalen. De toestroom van nieuwe studenten uit de regio zal daardoor kleiner zal worden. Hoe is de universiteit dan toch van plan te blijven groeien?

Groei ondanks krimp

Studentenaantallen zijn niet volledig afhankelijk van demografische ontwikkelingen, zo blijkt uit cijfers die worden beschreven in het Real Estate Plan van de universiteit. In de periode van 2007 tot 2015 groeide het aantal twintigers in Noord-Brabant maar iets, met 1,7 procent. Toch liet het aantal studenten aan Tilburg University in die periode een groei zien van 16,6 procent.

Die groei is te verklaren door de aanwas van studenten uit andere regio’s en uit andere landen. Nu er een demografische krimp aan komt in Noord-Brabant en Limburg, zal de universiteit nog sterker gaan inzetten op studentenwerving buiten de eigen regio. Tilburg University is overigens niet de enige universiteit die in andere delen van het land jacht maakt op nieuwe studenten. Zo lanceerde Universiteit Twente vorig jaar een ‘pop-up university’ in Amsterdam en Rotterdam om scholieren uit 5 en 6 vwo te interesseren voor een studie in het oosten van het land.

Hoewel ook Tilburg University studenten werft in het hele land – zelfs in Groningen – is de Nederlandse markt geen volle vijver. Uit een raming van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) blijkt dat het aantal wo-studenten vanaf 2022 niet meer zal toenemen, en vanaf 2025 flink zal dalen. Het aantal studenten zal dus uiteindelijk landelijk afnemen, niet alleen in onze regio.

Zorgen

In 2024 is de universiteit naar verwachting uitgegroeid van een kleine tot een middelgrote universiteit, met een marktaandeel van 6 tot 8 procent. Dan moeten er zo’n 20.000 studenten rondlopen op de Tilburgse campus.

Sommige faculteiten maken zich zorgen of ze wel aan die groeiambities kunnen voldoen. Tilburg Law School stelde onlangs dat het roer om moet indien de rechtenfaculteit de komende jaren wil doorgroeien. Volgens decaan Geert Vervaeke moet de Tilburgse rechtenfaculteit zich sterker onderscheiden, voornamelijk om meer studenten uit het buitenland aan te trekken. “We moeten iets doen dat op andere plekken niet wordt gedaan”, zei Vervaeke tijdens een overleg over het Strategisch Plan van de faculteit. “We hebben smoel nodig.”

Engelstalig

Ook bij Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) zijn de nodige maatregelen nodig om de instroom van studenten te vergroten. Zo moet de invoering van volledig Engelstalige bacheloropleidingen meer studenten aantrekken. De bachelors psychologie en sociologie worden sinds kort al in het Engels aangeboden, en ook personeelswetenschappen krijgt vanaf dit jaar een Engelstalige variant. Voor organisatiewetenschappen worden de mogelijkheden voor een Engels programma op dit moment verkend.

Behalve Engelstalige bachelors, zet TSB ook in op een breder scala aan opleidingen. Een groter aanbod moet de Tilburgse faculteit aantrekkelijker maken voor nationale en internationale studenten. Bovendien werkt TSB samen met hbo-instellingen om de instroom van afgestudeerde hbo’ers te vergroten.

Aantrekkelijk aanbod

Tilburg School of Humanities and Digital Sciences (TSHD) ziet ook groei in het aantal hbo’ers dat via een premaster instroomt. De demografische krimp leidt bij Humanities niet tot grote zorgen. “Ik denk dat we een aanbod hebben dat aantrekkelijk is, dus dat we meer studenten uit de Nederlandse markt kunnen krijgen”, laat decaan Willem Drees weten.

Ook op de internationale markt heeft Tilburg University – net als andere Nederlandse universiteiten – genoeg te bieden. “Ons aanbod is interessant voor de internationale student; zowel door de kwaliteiten die wij bieden, alsook doordat het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten internationaal minder aantrekkelijk lijken te worden.”

Vernieuwen en verbeteren

Economiefaculteit TiSEM verwacht het aantal bachelorstudenten de komende jaren met twintig procent te zien groeien. Die verwachting is onder andere gebaseerd op de komst van het nieuwe bachelorprogramma Enterpreneurship and Business Innovation (EBI), dat vanaf 2019 zal worden aangeboden. Daarnaast worden de programma’s International Business Administration (IBA) en Economics and Business Economics (EBE) versterkt, wat honderden extra studenten per jaar moet opleveren.

Net als de andere faculteiten richt TiSEM zich de komende jaren sterk op de internationale markt. Hoewel Tilburg University aantrekkelijker wil worden voor Nederlandse studenten uit andere regio’s, lijken de faculteiten toch vooral groeipotentie te zien in de toestroom van buitenlandse studenten.

‘Randstad geen optie’

University College Tilburg ziet zelfs helemaal geen brood in de Randstad; de concurrentie is daar te groot. “Studenten uit de Randstad trekken is voor ons geen reële optie”, aldus decaan Alkeline van Lenning. “Daar zit het Amsterdam University College, het Utrechtse Liberal Arts programma, het Leidse University College en het Erasmus University College in Rotterdam.”

Ondanks het dalende aantal vwo’ers in de regio en de grote concurrentie in andere regio’s, verwacht Van Lenning dat University College Tilburg zal blijven groeien. De afgelopen jaren vond een ruime verdubbeling van het aantal inschrijvingen plaats, van 49 in 2008 tot 114 in 2017. In plaats van de strijd aan te gaan met de acht andere Colleges in ons land, richt Van Lenning zich liever op het aantrekken van internationals. “Wij werven actief in het buitenland, en zetten daar zwaar op in.”

Brabants hogeschooltje

In het Strategisch Plan 2018-2021 van Tilburg University wordt het belang van internationalisering voor de groei van de universiteit nog eens onderstreept. De toestroom van nieuwe studenten moet in de eerste plaats verhoogd worden door meer internationale studenten aan te trekken.

Het is nog even afwachten of de groeiambities van de universiteit de komende jaren gerealiseerd zullen worden. Hoe dan ook is Tilburg University allang geen Brabants hogeschooltje meer. 

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.