In memoriam: Jacobus Kriens

Oud-hoogleraar toegepaste besliskunde Jacobus Kriens, van 1964 tot en met 1989 verbonden aan de economische faculteit in Tilburg, is dinsdag 20 maart op 91-jarige leeftijd overleden. Oud-medewerker Ruud Heuts schreef een in memoriam.

Jacobus Kriens, roepnaam Koos, zag het levenslicht in 1927 te Dordrecht. Na de lagere en middelbare school begon hij de studie wis- en natuurkunde te Leiden. Koos specialiseerde zich in het doctoraalvak mathematische statistiek en waarschijnlijkheidsrekening bij professor Van Dantzig. Mede door zijn contact met Van Dantzig begon hij in 1953 als wetenschappelijk medewerker bij het Mathematisch Centrum te Amsterdam, waar hij zich onder leiding van professor Van Dantzig en professor Hemelrijk verder in het vak besliskunde bekwaamde. Samen met zijn vriend Gijs de Leve, die eveneens samen met hem wiskunde in Leiden had gestudeerd, werd veel aandacht besteed aan de mathematische aspecten van de besliskunde.

Koos werd in 1959 souschef voor de mathematische besliskunde bij het Mathematisch Centrum. In mei 1962 werd Koos wiskundig adviseur van de Nederlandse Accountants Maatschap.

In 1964 werd hij benoemd tot gewoon hoogleraar aan de Katholieke Hogeschool te Tilburg met als leeropdracht ”De leer van het programmeren van stochastische en deterministische economische processen”. Samen met professoren Piet Verheyen, Max Euwe en Jan Dalmulder werd een start gemaakt met de studierichting econometrie. Er is toen een zelfstandig doctoraalprogramma econometrie gestart, waarin de bedrijfs- en algemene econometrie gezamenlijk voorkwamen. De bedrijfseconometristen liepen een praktijkstage van drie maanden en schreven hun scriptie voor het vak bedrijfseconometrie, terwijl de algemene econometristen hun scriptie voor het vak algemene econometrie moesten schrijven en een theoretisch onderzoek deden. De samenwerking vanaf het begin met Piet Verheyen heeft de bedrijfseconometrie en de besliskunde sterk gestimuleerd. In de studiesfeer kreeg dit gestalte door het invoeren van de externe stageperiode, waarin werkelijke bedrijfsproblemen werden aangepakt. In eerste instantie was die stageperiode drie maanden maar in vele gevallen groeide die uit tot zes of negen maanden.

De belangstelling van Koos lag steeds in de toepassing van de mathematische besliskunde, maar de van huis uit wiskundige was toch zeer te herkennen in zijn neiging om grote nadruk te leggen op formuleringsaspecten, zowel in wiskundige- als taalkundige zin. Verder heeft Koos vaak indirect zijn bijdrage geleverd aan de vormgeving van de studierichting bedrijfseconometrie en besliskunde en is voorzitter geweest van diverse commissies. Ook trad hij op als promotor van een vijftal promovendi. Gedurende de zeventiger en tachtiger jaren zijn een groot aantal artikelen door hem geschreven over besliskunde en statistiek op het terrein van accountancy en heeft hij veel voordrachten gegeven in binnen- en buitenland. De belangstelling van Koos voor de ontwikkelingen op het terrein van de besliskunde in de Oost Europese landen, waar hij vaak lezingen gaf, dient in dit verband niet onvermeld te blijven.

Koos heeft na zijn pensionering tot op hoge leeftijd kunnen genieten van zijn kinderen en kleinkinderen en van zijn geliefde wandeltochten in het Alpen- en Dolomietengebied. Veel oud-studenten en promovendi zullen zich Koos Kriens herinneren als vriendelijke en accurate wiskundige leermeester die ons het vak toegepaste besliskunde getracht heeft bij te brengen. We zijn hem als oud-econometristen veel dank verschuldigd.

Ruud Heuts, voormalig universitair hoofddocent in de kwantitatieve logistiek aan de economische faculteit van de Universiteit van Tilburg

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.